Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 21:11

餞撫院何大人之諒平新升

安轄三年卓政聲,
北藩重此壯長城。
重關天霽新秋色,
一路人迎舊福星。
春腳正回青峒碧,
堂陰偏印月湖清。
穎川百姓休遮馬,
邊閫尤懸國重輕。

 

Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng

An hạt tam niên trác chính thanh,
Bắc phiên trùng thử tráng trường thành.
Trùng quan thiên tễ tân thu sắc,
Nhất lộ nhân nghênh cựu phúc tinh.
Xuân cước chính hồi Thanh động bích,
Đường âm thiên ấn Nguyệt hồ thanh.
Dĩnh Xuyên bách tính hưu già mã,
Biên khổn vưu huyền quốc trọng khinh.

 

Dịch nghĩa

Ba năm ở hạt Hưng Yên, tiếng tăm chính sự lừng lẫy
Lần này lại lên vùng phiên trấn phía bắc làm vững mạnh trường thành
Ngàn trùng quan ải trong tiết trời quang quẻ của sắc mùa thu mới
Suốt con đường đầy người đón ngôi sao phúc cũ
Cuối xuân đúng là lúc màu xanh trở về trên động Thanh
Bóng cây cam đường in nghiêng trời trên mặt nước trong của hồ Nguyệt
Trăm họ Dĩnh Xuyên chớ cản chân ngựa
Nơi biên khổn mọi việc đều quan hệ đến vận mệnh đất nước


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Ba năm chính tích nổi thanh danh
Cõi Bắc hai phen giữ ải thành
Quan tái trời quang thu sắc mới
Chật đường người đón vị ân tinh
Sắc xuân nồng đượm động Thanh biếc
Cây cổ soi nghiêng hồ Nguyệt xanh
Trăm họ Dĩnh Xuyên đừng giữ ngựa
Biên cương hệ trọng nước yên bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba năm chính sự nổi thanh danh,
Ải bắc bao phen giữ vững thành.
Quan ải  trời quang thu sắc mới,
Cuối xuân màu biếc chốn hang Thanh.
Đón sao phúc cũ đường đông chật,
Hồ Nguyệt bóng cây chiếu suốt xanh.
Trăm họ Dĩnh Xuyên đừng cản ngựa,
Biên cương quan hệ nước yên lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời