15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
57 bài thơ
Tạo ngày 09/03/2012 17:24 bởi hongha83
Phan Thúc Trực 潘叔直 (1808-1852) nguyên tên Dưỡng Hạo 養浩, sau mới đổi lại thành Thúc Trực, hiệu là Cẩm Đình 錦亭, Hiên Đỉnh 軒鼎, người xã Vân Trụ, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phan Thúc Trực thi đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ tam danh (Thám hoa) năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiệu Trị 7 (1847), đời vua Nguyễn Hiến Tổ. Ông giữ các chức quan như: Hàn lâm viện Trước tác, Tập hiền viện Thị giảng, Kinh diên khởi cư chú. Sau khi mất được tặng hàm Thị giảng Học sĩ.

Tác phẩm:
- Cẩm Đình thi tuyển tập 錦亭詩選集

 

 1. Bái biệt gia miếu
  2
 2. Chu hiểu văn địch thích trạo âu tề phát ngẫu hứng
  2
 3. Chu trình khẩu hào
  1
 4. Chu trung ngẫu hứng
  2
 5. Du Linh Sơn tự
  1
 6. Đăng trình biệt ấp nhân
  2
 7. Đề Di Lặc sơn thần đồng
  1
 8. Độc Sơn hữu tửu điếm hý thư
  2
 9. Đối vũ
  1
 10. Đồng du Diệu Sơn động ngẫu thành
  1
 11. Đông hiểu
  2
 12. Hành dịch
  1
 13. Hồ thành hoài cổ
  1
 14. Hồng Lĩnh
  2
 15. Hý bút
  3
 16. Lam giang chu trung mạn hứng
  2
 17. Lý Hoà đạo trung tác
  2
 18. Mộ xuân hoài hữu
  1
 19. Nguyên nhật tứ tiểu nhi tiền tục cử hư sổ tác
  1
 20. Nhập dạ chúng nhi nhiễu hý nhân đề
  2
 21. Nhĩ Hà tân thứ lưu nhị nhật dạ lâm khứ tống chư biệt giả
  2
 22. Phỏng Hiên Trang sơn phòng
  2
 23. Quảng Bình quan vũ trung lữ hoài
  1
 24. Quang Khánh tự khiết trai phạn mạn thư
  1
 25. Sùng Sơn từ
  1
 26. Tại kinh thị chúng tử
  2
 27. Tam Giang hải đạo
  1
 28. Tàn đông khách ngụ thư hoài
  1
 29. Tặng biệt Yên Hưng huyện doãn Lê thi
  1
 30. Thư biệt Vị Hoàng cố nhân Nguyễn Bằng
  1
 31. Thương túc
  1
 32. Tiêu điều
  2
 33. Trùng ngọ nhật phần hoá vong thê cân lạp y phục tại mộ cảm tác
  1
 34. Trung thu độc chước
  2
 35. Trường trung ngộ mẫu huý khốc thuật
  1
 36. Trường trung tạp vịnh kỳ 1
  1
 37. Trường trung tạp vịnh kỳ 2
  1
 38. Trường trung tạp vịnh kỳ 3
  1
 39. Trường trung tạp vịnh kỳ 4
  1
 40. Từ thí
  2
 41. Uỷ lao tòng giả
  2
 42. Vãn khốc vong thê mộ hữu cảm nhất tuyệt
  2
 43. Vãn thượng vong thê mộ trị vũ tạm yết tuần phu điếm sở
  1
 44. Vãn tình khẩu hào
  1
 45. Vãng bái phụ oanh
  1
 46. Việt Yên tức cảnh
  1
 47. Vịnh Bạch Mã từ
  1
 48. Vịnh Khương nương thạch tích
  2
 49. Vịnh Trần công miếu
  1
 50. Vọng Dục Thuý sơn tự ngẫu đề
  1
 51. Vũ tình ngải mạch
  1
 52. Vũ trung độc chước
  2

Thơ Nôm