14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 11:43

乙亥試筆

冷官三考幾風塵,
班鬢霜髯欲七旬。
松菊偶然參舊徑,
鶯花恰好對新春。
孫曾繞膝歡吾幼,
鄰里談心敘故人。
獨是京華游宦子,
適逢佳節正思親。

 

Ất Hợi thí bút

Lãnh quan tam khảo ký phong trần,
Ban mấn sương nhiêm dục thất tuần.
Tùng cúc ngẫu nhiên tham cựu kính,
Oanh hoa cáp hảo đối tân xuân.
Tôn tằng nhiễu tất hoan ngô ấu,
Lân lý đàm tâm tự cố nhân.
Độc thị kinh hoa du hoạn tử,
Thích phùng giai tiết chính tư thân.

 

Dịch nghĩa

Giữ chức lãnh quan qua ba lần khảo hạch trải bao vất vả
Tóc ngả màu sương, đã gần bảy mươi tuổi
Ngẫu nhiên thăm lại tùng cúc trên lối cũ
Đúng lúc đối diện với chim hoa lúc xuân vừa sang
Cháu con dưới gối, ta vui niềm trẻ thơ
Chuyện trò về xóm làng, kể lại bạn bè xưa
Riêng bậc học quan du chơi ở nơi kinh đô phồn hoa
Gặp lúc tiết lành, chính là lúc nhớ về cha mẹ


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Nhàn quan khảo hạch mấy phong trần
Tóc ngả màu sương tuổi thất tuần
Tùng cúc ngẫu nhiên thăm lối cũ
Oanh hoa vừa vặn tiết đương xuân
Cháu con dưới gối vui niềm trẻ
Làng xóm tâm tình chuyện cố nhân
Kinh khuyết phồn hoa riêng một chức
Tiết lành thêm gợi nhớ song thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lãnh quan khảo hạch trải ba lần,
Tóc ngả màu sương, bảy chục gần.
Thăm lại cúc tùng trên lối cũ,
Chim hoa đối diện vừa sang xuân.
Cháu con dưới gối vui niềm trẻ,
Làng xóm chuyện trò tình cố nhân,
Cửa khuyết phồn hoa riêng bậc học,
Tiết lành chính lúc nhớ song thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời