Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2016 20:57

賀慈山教授裴升東山知縣

久曾郡博稱師資,
出宰而今始受知。
白日青雲原共趣,
黃鍾大呂不為遲。
襄城政績能非易,
湖學經齋事更宜。
縣枕鶴藩饒美石,
正堪栽硯寫新詩。

 

Hạ Từ Sơn giáo thụ Bùi thăng Đông Sơn tri huyện

Cửu tằng quận bác xứng sư tư,
Xuất tể nhi kim thuỷ thụ tri.
Bạch nhật thanh vân nguyên cộng thú,
Hoàng chung đại lã bất vi trì.
Tương Thành chính tích năng phi dị,
Hồ học kinh trai sự cánh nghi.
Huyện chẩm Hạc phiên nhiêu mỹ thạch,
Chính kham tài nghiễn tả tân thi.

 

Dịch nghĩa

Từ lâu từng là người uyên bác ở quận, xứng với tư chất bậc thầy
Bước ra ngạch quan trường thi nay mới nhận chức tri huyện
Ban ngày đi trên đường mây vốn là điều vui thú
Âm thanh tiếng chuông vàng không vì thế mà chậm lại
Chính tích của vị quan ở Tương Thành ông cũng chẳng khác
Thư trai kinh sách của Hồ Viên thực đúng với ông
Huyện này gối đầu lên địa giới xã Thọ Hạc là nơi có nhiều đá đẹp
Chính là thứ đá có thể làm nghiên viết bài thơ mới


Nguồn: Ứng Khê thi văn tập, Đoàn Huyên, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Quận sở xưa từng nổi tiếng thầy
Ra làm tri huyện, mới từ đây
Đường mây bước nhẹ là vui thú
Đàn sáo âm hài, chẳng chậm dây
Chính tích Tương Thành nào có khác
Kinh trai Hồ học xứng quan này
Huyện kề núi Hạc bao là đá
Dùng tạc thành nghiên tả tứ hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uyên bác quận xưa, xứng bậc thầy,
Quan trường ra nhận tri huyện ngay.
Thanh bạch đường mây điều vui thú,
Tiếng ngân chuông dộng chẳng chậm giây.
Tương Thành chính tích ông đâu khác,
Hồ Viên kinh sách đúng ông đây,
Huyện kề Thọ Hạc nhiều đá đẹp,
Đá để làm nghiên viết thơ hay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời