22/05/2024 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Từ Sơn giáo thụ Bùi thăng Đông Sơn tri huyện
賀慈山教授裴升東山知縣

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 20:57

 

Nguyên tác

久曾郡博稱師資,
出宰而今始受知。
白日青雲原共趣,
黃鍾大呂不為遲。
襄城政績能非易,
湖學經齋事更宜。
縣枕鶴藩饒美石,
正堪栽硯寫新詩。

Phiên âm

Cửu tằng quận bác xứng sư tư,
Xuất tể nhi kim thuỷ thụ tri.
Bạch nhật thanh vân[1] nguyên cộng thú,
Hoàng chung đại lã bất vi trì.
Tương Thành[2] chính tích năng phi dị,
Hồ học kinh trai[3] sự cánh nghi.
Huyện chẩm Hạc phiên[4] nhiêu mỹ thạch,
Chính kham tài nghiễn tả tân thi.

Dịch nghĩa

Từ lâu từng là người uyên bác ở quận, xứng với tư chất bậc thầy
Bước ra ngạch quan trường thi nay mới nhận chức tri huyện
Ban ngày đi trên đường mây vốn là điều vui thú
Âm thanh tiếng chuông vàng không vì thế mà chậm lại
Chính tích của vị quan ở Tương Thành ông cũng chẳng khác
Thư trai kinh sách của Hồ Viên thực đúng với ông
Huyện này gối đầu lên địa giới xã Thọ Hạc là nơi có nhiều đá đẹp
Chính là thứ đá có thể làm nghiên viết bài thơ mới

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Quận sở xưa từng nổi tiếng thầy
Ra làm tri huyện, mới từ đây
Đường mây bước nhẹ là vui thú
Đàn sáo âm hài, chẳng chậm dây
Chính tích Tương Thành nào có khác
Kinh trai Hồ học xứng quan này
Huyện kề núi Hạc bao là đá
Dùng tạc thành nghiên tả tứ hay
[1] Mây xanh, chỉ con đường làm quan có công danh.
[2] Nơi ghi chính tích một vị quan nổi tiếng thanh liêm.
[3] Thư trai kinh sách của Hồ Viên. Hồ Viên là một học giả uyên bác thời xưa ở Trung Quốc.
[4] Địa giới xã Thọ Hạc. Xã này có núi An Hoạch, tức núi Nhồi, chứa nhiều đá quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Hạ Từ Sơn giáo thụ Bùi thăng Đông Sơn tri huyện