Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2016 07:56

下本社陶樂亭自雙安訓導升夏和知縣

我歸自北病初興,
君轉而西荷寵升。
枳棘林中寧集鳳,
風雲漢表定摶鵬。
由來利器宜盤錯,
正是班庭逮斗升。
疆井百年今泰運,
頓忘欣戚羨騫騰。

 

Hạ bản xã Đào Lạc Đình tự Song Yên huấn đạo thăng Hạ Hoà tri huyện

Ngã quy tự bắc bệnh sơ hưng,
Quân chuyển nhi tây hà sủng thăng.
Chỉ cức lâm trung ninh tập phuợng,
Phong vân Hán biểu định đoàn bằng.
Do lai lợi khí nghi bàn thác,
Chính thị ban đình đãi đẩu thăng.
Cương tỉnh bách niên kim thái vận,
Đốn vong hân thích tiện khiên đằng.

 

Dịch nghĩa

Ta từ bắc về bệnh đang nặng
Ông điều về tây được đội ơn thăng quan
Trong rừng gai góc lẽ nào chim phượng đậu lại
Ngoài đất Hán hội gió mây định cánh chim bằng
Xưa nay người tài vốn thích hợp với việc khó khăn gian khổ
Đúng là triều đình ban tước lộc rất kịp thời
Cương vực trăm năm nay gặp vận thịnh
Bỗng chốc quên đi mọi nỗi buồn vui, cứ muốn bay bổng


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Từ bắc tôi về bệnh nặng thêm
Sang tây bác lại được thăng quan
Rừng gai há níu loài chim phượng
Trời thẳm tung bay cánh đại bàng
Đá cứng mài gươm càng sắc bén
Triều đình góp mặt bậc hiền lương
Trăm năm đất nước vận hưng thịnh
Qua hết buồn vui, bước dặm ngàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ bắc tôi về bệnh nặng mang,
Về tây bác lại được thăng quan.
Rừng gai há đậu nào chim phượng,
Đất Hán mây bay cánh đại bàng.
Vốn hợp người tài việc khó nhọc,
Kịp thời tước lộc triều đình ban.
Trăm năm cương vực nay vừa thịnh,
Quên hết buồn vui bay bổng ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời