Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 10:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/04/2016 10:20

餞西姥右幾御史嚴升赴闕

高峨獬豸拜天閶
遊壯榮君歲尚强
舊囑數言勤撫字
新除不忝貴循良
九秋風日摶鷹翮
萬里雲霄擁雁行
紫陌如逢相問訊
長髯點雪鬢成霜

 

Tiễn Tây Mỗ Hữu cơ ngự sử thăng phó khuyết

Cao nga giải trãi bái thiên xương
Du tráng vinh quân tuế thượng cường
Cựu chúc sổ ngôn cần phủ tự
Tân trừ bất thiểm quý tuần lương
Cửu thu phong nhật đoàn ưng cách
Vạn lý vân tiêu ủng nhạn hàng
Tử mạch như phùng tương vấn tấn
Trường nhiêm điểm tuyết mấn thành sương


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa trời mũ trãi vẻ xênh xang
Ơn chúa rong chơi tuổi tráng cường
Câu cũ từng quen chăm phủ dụ
Chức nay chẳng thẹn quý tuần lương
Chín thu nắng gió ưng tung cánh
Muôn dặm mây xanh nhạn xếp hàng
Kinh khuyết ví ai thăm hỏi tới
Râu dài đốm tuyết, tóc pha sương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa trời giải trãi xênh xang,
Rong chơi ơn chúa tuổi đang tráng cường,
Câu xưa phủ dụ quen thường,
Chức nay chẳng thẹn tuần lương quý người.
Gió thu ưng vút tung trời,
Mây xanh muôn dặm nhạn rời hàng bay.
Kinh thành thăm hỏi ví ai,
Râu dài đốm tuyết, tóc phai sương mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời