31/07/2021 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Tây Mỗ Hữu cơ ngự sử thăng phó khuyết
餞西姥右幾御史嚴升赴闕

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 10:02

 

Nguyên tác

高峨獬豸拜天閶
遊壯榮君歲尚强
舊囑數言勤撫字
新除不忝貴循良
九秋風日摶鷹翮
萬里雲霄擁雁行
紫陌如逢相問訊
長髯點雪鬢成霜

Phiên âm

Cao nga giải trãi[1] bái thiên xương
Du tráng vinh quân tuế thượng cường
Cựu chúc sổ ngôn cần phủ tự
Tân trừ bất thiểm quý tuần lương
Cửu thu phong nhật đoàn ưng cách
Vạn lý vân tiêu ủng nhạn hàng
Tử mạch như phùng tương vấn tấn
Trường nhiêm điểm tuyết mấn thành sương

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa trời mũ trãi vẻ xênh xang
Ơn chúa rong chơi tuổi tráng cường
Câu cũ từng quen chăm phủ dụ
Chức nay chẳng thẹn quý tuần lương
Chín thu nắng gió ưng tung cánh
Muôn dặm mây xanh nhạn xếp hàng
Kinh khuyết ví ai thăm hỏi tới
Râu dài đốm tuyết, tóc pha sương
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Tên một loài thú rừng, hình dáng hoặc giống trâu rừng, hoặc giống hươu núi, nhưng chỉ có một sừng thẳng ở giữa trán. Đời cổ, dùng loài thú này để húc đánh những người có tính gian tà, nham hiểm, không ngay thẳng. Vì loài thú ấy có đặc tính biết phân biệt người tà, người chính, nên người đời Hán đặt tên cái mũ các quan giữ việc xét đoán hình ngục, gọi là mũ Giải trãi để tượng trưng cho sự thẳng thắn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn Tây Mỗ Hữu cơ ngự sử thăng phó khuyết