Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2016 18:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/04/2016 18:44

贈文江訓導權良才艮臺赴美祿知縣

經義曾兼治事齋,
即今美祿換良才。
遭逢每自無心得,
官職都從有用來。
萬里青雲舒驥足,
一簾明月照琴臺。
知君屢試河陽正,
春及桃花滿縣開。

 

Tặng Văn Giang huấn đạo quyền Lương Tài cấn đài phó Mỹ Lộc tri huyện

Kinh nghĩa tằng kiêm trị sự trai,
Tức kim Mỹ Lộc hoán Lương Tài.
Tao phùng mỗi tự vô tâm đắc,
Quan chức đô tòng hữu dụng lai.
Vạn lý thanh vân thư ký túc,
Nhất liêm minh nguyệt chiếu cầm đài.
Tri quân lũ thí Hà Dương chính,
Xuân cập đào hoa mãn huyện khai.

 

Dịch nghĩa

Đã gồm thâu kinh nghĩa lại thêm trị sự thanh liêm
Nay đổi từ huyện Lương Tài sang Mỹ Lộc
Sự gặp gỡ ở đời nhờ không cầu cạnh mà được
Làm quan đều do có tài mà được dùng
Vạn dặm thanh vân ung dung ngựa ký
Một rèm trăng sáng chiếu lên đài cầm
Biết ông nhiều lần thử tham gia chính sự ở Hà Nội, Hải Dương
Mùa xuân đến hoa đào nở khắp huyện


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Kinh nghĩa làu thông, chính sự hay
Lang Tài, Mỹ Lộc bấy lâu nay
Tương phùng sau trước đều không hẹn
Quan chức xưa nay bởi đức tài
Vạn dặm trời xanh bon ngựa ký
Một rèm trăng sáng chiếu cầm đài
Biết anh thi thố Hà, Dương chính
Khắp huyện đào xuân nở đẹp thay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh nghĩa gồm thâu chính sự hay,
Lương Tài đổi Mỹ Lộc ngày nay,
Trên đời gặp gỡ đâu cầu được,
Quan hoạn xưa nay phải đức tài.
Vạn dặm đường mây bon ngựa ký,
Một rèm trăng sáng chiếu cầm đài,
Hà, Dương ông thử tham quan sự,
Khắp huyện đào xuân tiết mãn khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời