Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2016 07:59

夏永拄进士家嚴七十壽

曾昔榮歸獻壽杯,
省親今又壽筵開。
晨昏有父知年喜,
天日惟君賜假回。
綸閣珠機華綺蓆,
瓊林袍笏媚班階。
真元定覺增培固,
南曜舒輝朗鏡臺。

 

Hạ Vĩnh Trụ tiến sĩ gia nghiêm thất thập thọ

Tằng tích vinh quy hiến thọ bôi,
Tỉnh thân kim hựu thọ diên khai.
Thần hôn hữu phụ tri niên hỷ,
Thiên nhật duy quân tứ giả hồi.
Luân các châu cơ hoa ỷ tịch,
Quỳnh lâm bào hốt mị ban giai.
Chân nguyên định giác tăng bồi cố,
Nam diệu thư huy lãng kính đài.

 

Dịch nghĩa

Xưa từng vinh quy trở về dâng chén rượu thọ
Nay ông về thăm cha mẹ lại mở tiệc mừng thọ nữa
Sớm tối có cha thăm hỏi, mới biết mừng cho tuổi thọ
Ngày trời, riêng được vua ban cho về nghỉ
Ghế châu nơi gác tía, rạng rỡ chiếu lụa
Bào hốt chốn vườn quỳnh, đẹp thềm lão Ban
Hiểu được chân nguyên càng bồi đắp thêm vững vàng
Ánh sao phương Nam xán lạn làm sáng cả đài gương


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Rượu thọ năm nao đã kính dâng
Tỉnh thân nay được dự thêm phần
Sớm hôm có bố mừng tăng thọ
Ngày tháng ơn vua thoả sủng ân
Gác lụa ghế châu hoa chiếu tiệc
Vườn quỳnh bào hốt ánh thềm xuân
Chân nguyên khí cốt tăng bồi đắp
Nam đẩu huy hoàng đấng phụ thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa đã vinh quy dâng rượu thọ,
Nay về mừng thọ bậc song thân,
Mẹ cha sớm tối được thăm hỏi,
Về nghỉ ngày trời được sắc ban.
Chiếu lụa ghế châu rạng gác tía,
Vườn quỳnh bào hốt đẹp ông Ban,
Chân nguyên bồi đắp càng thêm vững,
Xán lạn phương Nam sáng mẫu thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời