Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2016 11:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/04/2016 11:25

賀雲谷鄧進士登第

北圻俊彥出谷西,
三幅文成氣吐霓。
桃李城中標淡墨,
芙蓉鏡下報金泥。
南溟萬里輕鵬翮,
瀘水三秋簇馬蹄。
雲谷公候勳業在,
千年雁塔看朱題。

 

Hạ Vân Cốc Đặng tiến sĩ đăng đệ

Bắc Kỳ tuấn ngạn xuất cốc tê (tây),
Tam phúc văn thành khí thổ nghê.
Đào lý thành trung tiêu đạm mặc,
Phù dung kính hạ báo kim nê.
Nam minh vạn lý khinh bằng cách,
Lô thuỷ tam thu thốc mã đề.
Vân Cốc công hầu huân nghiệp tại,
Thiên niên Nhạn tháp khán chu đề.

 

Dịch nghĩa

Người tài giỏi ở Bắc Kỳ được sinh ra ở đất Vân Cốc
Ba bức văn hoàn thành, khí nhả ráng hồng
Trong đám người hiền tài nơi thành đô, ông nêu tên trên bảng tiến sĩ
Dưới đài gương phù dung, ông được phong sắc nhũ vàng
Biển Nam xa vạn dặm nhẹ cánh chim bằng
Sông Lô giữa mùa thu ruổi mau vó ngựa
Huân nghiệp của bậc công hầu ở Vân Cốc còn đó
Nơi tháp Nhạn ngàn năm còn thấy chữ vua đề[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Bắc Kỳ tài giỏi từ Vân Cốc
Ba bức văn thành, nhả ráng hồng
Tiến sĩ bảng vàng ngời cửa khuyết
Sắc ban rạng rỡ kính phù dung
Biển nam vạn dặm bằng tung cánh
Lô thuỷ ba thu vó ngựa lồng
Vân Cốc công hầu huân nghiệp trọng
Ngàn năm tháp Nhạn chữ vua phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người tài miền Bắc từ Vân Cốc,
Ba bức văn xong khí ráng hồng.
Tiến sĩ hiền tài danh cửa khuyết,
Phù dung gương sắc nhũ vàng phong.
Biển Nam vạn dặm bằng tung cánh,
Thu đến Sông Lô vó ngựa lồng.
Vân Cốc công hầu huân nghiệp đó,
Ngàn năm Tháp Nhạn chữ vua phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời