Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2016 15:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/04/2016 15:35

餞本部尚書潘渭沚大人休致

三朝端甫簡辰旒,
頂載完榮以病休。
瑚簋香留桃李署,
琴樽爽入菊松秋。
錦堂有月來山徑,
宦海無波及岸頭。
世美門庭饒瑞色,
逍遙仗屨看箕裘。

 

Tiễn bản bộ thượng thư Phan Vị Chỉ đại nhân hưu trí

Tam triều đoan phủ giản thần lưu,
Đỉnh tái hoàn vinh dĩ bệnh hưu.
Hồ quỹ hương lưu đào lý thự,
Cầm tôn sảng nhập cúc tùng thu.
Cẩm đường hữu nguyệt lai sơn kính,
Hoạn hải vô ba cập ngạn đầu.
Thế mỹ môn đình nhiêu thuỵ sắc,
Tiêu dao trượng lũ khán cơ cầu.

 

Dịch nghĩa

Cờ quạt mũ áo chững chạc trải qua ba triều
Ông mang sự vinh quang trọn vẹn vì bệnh về nghỉ
Đồ tế khí còn lưu hương trong dinh thự nhà quyền quý
Đàn và rượu sảng khoái bước vào mùa thu tùng cúc
Nơi cẩm đường có trăng soi trên con đường núi
Bể hoạn lặng sóng đã tới bờ
Cửa nhà đời đời đầy đặn phúc lành
Chống gậy dạo chơi ngắm xem con cháu nối nghiệp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Mũ áo cân đai rạng mấy triều
Vinh hoa tột đỉnh bác về hưu
Nhà quan tế khí hương còn thoảng
Tùng cúc vườn thu thú lại vui
Trăng sáng cẩm đường soi lối vắng
Sóng yên biển hoạn thoát ba đào
Khí lành quấn quýt quanh dinh thất
Con cháu theo nghề sướng biết bao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Trải ba triều xênh xang áo mũ
Bác trở về vườn cũ vinh quang
Trong nhà tế khí thơm hương
Mùa thu tùng cúc, cung đàn, chén son
Nơi cẩm đường sườn non trăng sáng
Sóng đã yên bể hoạn tới bờ
Phúc lành đầy cửa đầy nhà
Cháu con nối nghiệp ông cha, thật mừng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba triều mũ áo cân đai,
Vinh quang trọn vẹn bác quay về nhà.
Dinh nhà tế khí hương tràn,
Cúc tùng sảng khoái rượu đàn mùa thu.
Cẩm đường đường núi trăng soi,
Sóng yên bể hoạn đã qua tới bờ.
Cửa nhà đầy phúc đời đời,
Cháu con nối nghiệp dạo chơi ngắm nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời