Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 17:12

贈涼江教授黎之香溪知縣

初從學博認名魁,
更佩銅章故郡來。
芻牧分司新劇邑,
錯槃別利舊良才。
陽賢豈拙徵科正,
湖學嘗兼治事齋。
信是鳳毛能濟美,
青雲萬里此升階。

 

Tặng Lạng Giang giáo thụ Lê chi Hương Khê tri huyện

Sơ tòng học bác nhận danh khôi,
Cánh bội đồng chương cố quận lai.
Sô mục phân ty tân kịch ấp,
Thác bàn biệt lợi cựu lương tài.
Dương hiền khởi chuyết trưng khoa chính,
Hồ học thường kiêm trị sự trai.
Tín thị phượng mao năng tế mỹ,
Thanh vân vạn lý thử thăng giai.

 

Dịch nghĩa

Xưa nhờ học rộng được nhận đầu bảng
Lại mang ấn đồng đến quận xưa
Việc chăn dắt dân được trông coi một huyện vừa mới vừa khó khăn
Nơi gay cấn mới thể hiện sự sắc bén của bậc lương tài cũ
Chuộng người hiền tài, lẽ nào vụng về trong chính sách khoa cử
Người dạy giỏi lại từng thanh liêm trong việc trị dân
Quả thật dòng dõi chim phượng có thể thừa kế được nghiệp nhà
Con đường mây xanh vạn dặm đây là bậc để ông thăng tiến


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Học rộng ngày nào nhất bảng vàng
Nay về cố quận, ấn đồng mang
Chăn dân, ấp mới nhiều gai góc
Gian hiểm tài xưa rõ đống lương
Khoa cử chọn hiền đâu có vụng
Thánh hiền thầy giỏi, vẫn nêu gương
Phượng hoàng đích thị dòng trâm phiệt
Muôn dặm mây xanh vững bước đường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Học rộng xưa nên nhất bảng vàng,
Quận xưa lại đến ấn đồng mang,
Chăn dân huyện mới nhiều gian khó,
Gay cấn tài xưa nổi tiếng vang.
Khoa cử chọn hiền nào lại vụng,
Thanh liêm dạy giỏi việc bình an.
Phượng hoàng dòng dõi kế thừa nghiệp,
Đây bậc đường mây tiến dặm ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời