14/08/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lạng Giang giáo thụ Lê chi Hương Khê tri huyện
贈涼江教授黎之香溪知縣

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2016 17:12

 

Nguyên tác

初從學博認名魁,
更佩銅章故郡來。
芻牧分司新劇邑,
錯槃別利舊良才。
陽賢豈拙徵科正,
湖學嘗兼治事齋。
信是鳳毛能濟美,
青雲萬里此升階。

Phiên âm

Sơ tòng học bác nhận danh khôi,
Cánh bội đồng chương cố quận lai.
Sô mục[1] phân ty tân kịch ấp,
Thác bàn biệt lợi cựu lương tài.
Dương hiền khởi chuyết trưng khoa chính,
Hồ học[2] thường kiêm trị sự trai.
Tín thị phượng mao năng tế mỹ,
Thanh vân[3] vạn lý thử thăng giai.

Dịch nghĩa

Xưa nhờ học rộng được nhận đầu bảng
Lại mang ấn đồng đến quận xưa
Việc chăn dắt dân được trông coi một huyện vừa mới vừa khó khăn
Nơi gay cấn mới thể hiện sự sắc bén của bậc lương tài cũ
Chuộng người hiền tài, lẽ nào vụng về trong chính sách khoa cử
Người dạy giỏi lại từng thanh liêm trong việc trị dân
Quả thật dòng dõi chim phượng có thể thừa kế được nghiệp nhà
Con đường mây xanh vạn dặm đây là bậc để ông thăng tiến

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Học rộng ngày nào nhất bảng vàng
Nay về cố quận, ấn đồng mang
Chăn dân, ấp mới nhiều gai góc
Gian hiểm tài xưa rõ đống lương
Khoa cử chọn hiền đâu có vụng
Thánh hiền thầy giỏi, vẫn nêu gương
Phượng hoàng đích thị dòng trâm phiệt
Muôn dặm mây xanh vững bước đường
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Thức ăn cho trâu bò, chỉ việc chăn dắt. Ở đây chỉ việc làm quan.
[2] Tức Hồ Viên, một học giả uyên bác Trung Quốc đời xưa. Sau này dùng để chỉ người tài giỏi.
[3] Mây xanh. Chỉ con đường làm quan có công danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tặng Lạng Giang giáo thụ Lê chi Hương Khê tri huyện