Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2016 10:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/04/2016 10:58

餞副甲阮思僩大人

使華今復賁中州,
昨夜星槎泛斗牛。
龍虎榜中觀聽在,
銦騏驥外度詢周。
十年關塞通南北,
七月風煙接夏秋。
忠信此心無險易,
江山到處足賡酬。

 

Tiễn phó giáp Nguyễn Tư Giản đại nhân

Sứ Hoa kim phục bí Trung Châu,
Tạc dạ tinh sà phiếm Đẩu Ngưu.
Long hổ bảng trung quan thính tại,
Nhân kỳ ký ngoại độ tuân chu.
Thập niên quan tái thông nam bắc,
Thất nguyệt phong yên tiếp hạ thu.
Trung tín thử tâm vô hiểm dị,
Giang sơn đáo xứ túc canh thù.

 

Dịch nghĩa

Đi sứ Trung Hoa nay lại làm rạng rỡ đất Trung Châu
Bè sao đêm qua bơi trong dòng sông Ngân Hán
Bảng long bảng hổ ai cũng nhìn thấy, nghe thấy tên ông
Vó ngựa kỳ ngựa ký rong ruổi, lời thăm hỏi về ông đã cùng khắp
Mười năm biên ải thông suốt từ nam đến bắc
Khói gió tháng bảy tiếp từ mùa hạ sang mùa thu
Tấm lòng trung tín này không kể gì gian hiểm hay dễ dàng
Núi sông đến đâu cũng đủ để xướng hoạ[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Sứ Hoa rạng rỡ đất Trung Châu
Đêm sáng bè sao vượt Đẩu Ngưu
Long hổ bảng treo, danh tỏ rạng
Ký kỳ tung vó tiếng xa sâu
Mười năm quan tái nam cùng bắc
Tháng Bảy phong yên hạ lại thu
Trung tín lòng son quên hiểm trở
Non sông xướng hoạ đủ tiêu sầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trung Hoa đi sứ rạng Trung Châu,
Ngân Hán bè sao vượt Đẩu Ngâu.
Long hổ bảng ông ai cũng thấy,
Ký kỳ vó ngựa khắp xa sâu.
Mười năm biên ải nam về bắc,
Tháng bảy gió sương hạ đến thu,
Gian hiểm quên tấm lòng nghĩa tín,
Núi sông xướng hoạ đủ tiêu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời