15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 20:30

賀邑人石室舊縣尹六十又一之壽

弧矢翻然歸去來,
逍遙杖屨上春臺。
六旬正茂霜冬柏,
三壽初符雪嶺梅。
在御瑟琴娛綺席,
滿前歌舞媚瑤杯。
吾人茂悅深期處,
桃實春秋次第開。

 

Hạ ấp nhân Thạch Thất cựu huyện doãn lục thập hựu nhất chi thọ

Hồ thỉ phiên nhiên quy khứ lai,
Tiêu dao trượng lũ thượng xuân đài.
Lục tuần chính mậu sương đông bách,
Tam thọ sơ phù tuyết lĩnh mai.
Tại ngự sắt cầm ngu ỷ tịch,
Mãn tiền ca vũ mị dao bôi.
Ngô nhân mậu duyệt thâm kỳ xứ,
Đào thực xuân thu thứ đệ khai.

 

Dịch nghĩa

Chí tang bồng bao năm đã thoả, nay là lúc quay về
Nhiều lần chống gậy vui chơi nơi đài xuân
Tuổi lục tuần đúng như cây bách tốt tươi qua mùa đông sương gió
Trải qua tam thọ mới hợp với cây mai nơi non tuyết
Khi ngự chơi đàn cầm đàn sắt làm vui chiếu gấm
Đầy nhà ca múa làm say chén rượu ngọc
Mong muốn sâu xa trong tâm khảm bọn tôi
Là quả đào (trong vườn phúc) nhà ông xuân thu hai mùa lần lượt nở


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thoả chí tang bồng "quy khứ lai"
Mấy lần chống gậy dạo xuân đài
Sáu mươi bách khoẻ từng sương giá
Tam thọ mai ngàn trải tuyết phơi
Trên tiệc sắt cầm nồng chiếu gấm
Đầy nhà ca vũ đượm quỳnh bôi
Biết bao mong ước dâng lời chúc
Năm tháng đào tiên quả vẫn sai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã thoả tang bồng “quy khứ lai”,
Mấy lần chống gậy chơi xuân đài.
Lục tuần tựa bách đông sương gió.
Tam thọ như mai trải tuyết bay.
Đàn sắt đàn cầm vui chiếu gấm,
Chén say rượu ngọc múa nhà đầy,
Sâu xa mong muốn trong tâm khảm,
Vườn phúc đào trong nở vẫn sai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời