18/08/2022 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ ấp nhân Thạch Thất cựu huyện doãn lục thập hựu nhất chi thọ
賀邑人石室舊縣尹六十又一之壽

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 20:30

 

Nguyên tác

弧矢翻然歸去來,
逍遙杖屨上春臺。
六旬正茂霜冬柏,
三壽初符雪嶺梅。
在御瑟琴娛綺席,
滿前歌舞媚瑤杯。
吾人茂悅深期處,
桃實春秋次第開。

Phiên âm

Hồ thỉ phiên nhiên quy khứ lai[1],
Tiêu dao trượng lũ thượng xuân đài.
Lục tuần chính mậu sương đông bách,
Tam thọ[2] sơ phù tuyết lĩnh mai.
Tại ngự sắt cầm ngu ỷ tịch[3],
Mãn tiền ca vũ mị dao bôi.
Ngô nhân mậu duyệt thâm kỳ xứ,
Đào thực xuân thu thứ đệ khai[4].

Dịch nghĩa

Chí tang bồng bao năm đã thoả, nay là lúc quay về
Nhiều lần chống gậy vui chơi nơi đài xuân
Tuổi lục tuần đúng như cây bách tốt tươi qua mùa đông sương gió
Trải qua tam thọ mới hợp với cây mai nơi non tuyết
Khi ngự chơi đàn cầm đàn sắt làm vui chiếu gấm
Đầy nhà ca múa làm say chén rượu ngọc
Mong muốn sâu xa trong tâm khảm bọn tôi
Là quả đào (trong vườn phúc) nhà ông xuân thu hai mùa lần lượt nở

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thoả chí tang bồng "quy khứ lai"
Mấy lần chống gậy dạo xuân đài
Sáu mươi bách khoẻ từng sương giá
Tam thọ mai ngàn trải tuyết phơi
Trên tiệc sắt cầm nồng chiếu gấm
Đầy nhà ca vũ đượm quỳnh bôi
Biết bao mong ước dâng lời chúc
Năm tháng đào tiên quả vẫn sai
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Quay trở về. Đào Tiềm, nhà thơ đời Tấn, tên tự là Uyên Minh, khi từ quan về nhà có viết bài Quy khứ lai từ để tả cảnh bỏ chốn quan trường về ở ẩn.
[2] Gồm thượng thọ, trung thọ, hạ thọ.
[3] Khi ngự chơi đàn cầm đàn sắt làm vui chiếu gấm. Câu này ý nói ông cựu huyện doãn có vợ cả vợ lẽ cùng chung sống (biểu hiện quan hai chữ “cầm sắt”).
[4] Là quả đào (trong vườn phúc) nhà ông xuân thu hai mùa lần lượt nở. Câu này có ý bóng là cả vợ cả và vợ lẽ đều sinh con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Hạ ấp nhân Thạch Thất cựu huyện doãn lục thập hựu nhất chi thọ