Tạo ngày 27/08/2005 16:03 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 18/04/2007 04:18 bởi Vanachi
Cao Bá Quát 高伯适 (1809?-1855) tự Chu Thần 周臣, sinh tại Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, mất giữa trận tiền Quốc Oai trong cuộc khởi nghĩa chống triều đình thời Tự Đức... Tự Đức tru di ba họ Cao Bá Quát, thu hồi tiêu huỷ văn chương ông. Nhưng ông được lòng dân bảo vệ: một rừng truyền thuyết ca ngợi tài thơ, lòng dũng cảm, trí thông minh và tinh thần thương dân yêu nước của ông. Tác phẩm của ông còn được lưu đến nay là 1353 bài thơ, 21 bài văn xuôi, một số bài ca trù và khá nhiều câu đối.
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
(Mười năm giao thiệp tìm gươm báu
Một đời chỉ cúi trước hoa mai)
Đôi câu đối ấy đã thâu tóm khá đầy đủ hoài bão và phẩm chất Cao Bá Quát. Lúc trẻ Cao Bá Quát cũng như trăm nghìn sỹ tử khác mong học giỏi đỗ cao để giúp đời. Trong thơ thấy rõ c…

 

Thơ chữ Hán

 1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị
  5
 4. Bạc mộ
  6
 5. Bạc mộ tư gia
  5
 6. Bạc vãn tuý quy
  5
 7. Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự
  4
 8. Ban Siêu đầu bút
  3
 9. Bảo Xuyên Lê ông kiến hoạ dư thi, nhân ký bách nhãn lê, phụng thứ lai vận
  3
 10. Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
  3
 11. Bân phong đồ
  3
 12. Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài
  2
 13. Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho)
  3
 14. Bệnh trung (Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng)
  7
 15. Bệnh trung hữu hữu trung chiêu ẩm tịch thượng tác
  4
 16. Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung
  4
 17. Biệt Phạm lang trung
  3
 18. Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
  3
 19. Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
  3
 20. Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du
  2
 21. Cái tử
  5
 22. Cảm phú
  5
 23. Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
  4
 24. Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân
  4
 25. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 26. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 27. Chí gia
  3
 28. Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận
  3
 29. Chiết hạm tinh trực thần
  3
 30. Chiêu Quân
  4
 31. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm
  2
 32. Chinh nhân phụ
  3
 33. Chính tại thuận dân tâm
  3
 34. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử
  3
 35. Chu hành nhập Hưng Yên
  3
 36. Chu trung đối nguyệt
  3
 37. Chu trung hiểu vọng phụng trình đồng chu chư quân tử
  4
 38. Chung dạ độc muộn
  3
 39. Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường
  3
 40. Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
  3
 41. Cửu nguyệt sơ thất nhật dĩ trường sự hạ Trấn Phủ ngục
  3
 42. Cửu nhật chiêu khách
  4
 43. Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
  4
 44. Cửu toạ
  3
 45. Dạ bán nạp lương đồng Trần Ngộ Hiên, Lê Trực Hiên
  3
 46. Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích
  5
 47. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường
  5
 48. Dạ thoại thị Phan Hành Phủ
  4
 49. Dạ túc Triệu Châu kiều
  3
 50. Di đĩnh nhập Dũng Cảng
  4
 51. Di ngụ Diên Phúc tự
  4
 52. Di ngụ hí tác
  3
 53. Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi
  3
 54. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1
  3
 55. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
  3
 56. Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 3
  3
 57. Du Đằng giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, tuý hậu lưu đề
  5
 58. Du Hội An phùng Vị thành ca giả
  4
 59. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
  5
 60. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
  5
 61. Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2
  6
 62. Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề
  5
 63. Du Quan thị viên cư khán cúc
  4
 64. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1
  3
 65. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 2
  3
 66. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
  3
 67. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
  3
 68. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 5
  5
 69. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
  3
 70. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 7
  4
 71. Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 8
  3
 72. Du Tiên Lữ động văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thuỷ chi thắng, tuý hậu thành ngâm
  3
 73. Du vân
  3
 74. Dục Bàn Thạch kính
  3
 75. Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
  5
 76. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi
  4
 77. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 1
  4
 78. Dư hốt ư mộng trung vãng thám Tuần Phủ, ám tưởng kinh trung cố nhân hoặc đương hữu niệm ngã giả, nhân ký Tuần Phủ kiêm trình Đôn Nhân Phạm tử kỳ 2
  4
 79. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân
  2
 80. Dương phụ hành
  10
 81. Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
  4
 82. Đại hàn kỳ 1
  3
 83. Đại hàn kỳ 2
  3
 84. Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”
  3
 85. Đại vũ kỳ 1
  4
 86. Đại vũ kỳ 2
  4
 87. Đào hoa nguyên lý nhân gia
  3
 88. Đạo phùng ngã phu
  5
 89. Đáp Trần Ngộ Hiên
  4
 90. Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú
  3
 91. Đắc gia thư, thị nhật tác
  4
 92. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác
  5
 93. Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
  5
 94. Đăng Hải Vân quan
  3
 95. Đăng Hoành Sơn
  5
 96. Đăng Khán Sơn hữu hoài
  5
 97. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm
  4
 98. Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
  3
 99. Đằng tiên ca
  3
 100. Đằng Vương các tự
  3
 101. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 102. Để gia
  6
 103. Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
  3
 104. Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ
  3
 105. Đề sát viện Bùi công “Yên Đài anh ngữ” khúc hậu
  3
 106. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
  3
 107. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
  3
 108. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
  3
 109. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04
  3
 110. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05
  3
 111. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
  3
 112. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07
  3
 113. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08
  2
 114. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09
  3
 115. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
  3
 116. Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11
  3
 117. Đề Trấn Vũ miếu
  5
 118. Đề Trấn Vũ quán thạch bi
  3
 119. Đoan dương
  3
 120. Đoan ngọ
  3
 121. Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
  3
 122. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi
  4
 123. Độ Chế giang
  3
 124. Độ My Luân giang bạc mộ tương để Hoành Sơn hạ
  3
 125. Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)
  3
 126. Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)
  5
 127. Độc dạ cảm hoài
  4
 128. Độc dạ khiển hoài
  6
 129. Độc dạ thư hoài
  3
 130. Độc thi
  3
 131. Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
  3
 132. Đối vũ kỳ 1
  6
 133. Đối vũ kỳ 2
  4
 134. Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt
  3
 135. Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc
  3
 136. Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
  3
 137. Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy
  3
 138. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu
  6
 139. Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
  5
 140. Đông Pha Xích Bích du
  3
 141. Đồng Phạm Thúc Minh du Vạn An toại đăng Nam Tào sơn tự
  4
 142. Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm
  4
 143. Đồng tử mục đường lang
  4
 144. Đông Vũ ngâm
  3
 145. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
  3
 146. Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 2
  3
 147. Giang thượng tình vân tạp vũ vân
  2
 148. Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
  3
 149. Hạ Châu tạp thi
  4
 150. Hạ dạ vấn bốc đồng Hành Phủ
  3
 151. Há Liêu Thành ngoại tức sự
  3
 152. Hàn dạ ngâm
  4
 153. Hàn dạ tức sự
  4
 154. Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
  3
 155. Hào thượng quan ngư
  3
 156. Hí tặng Phan sinh
  4
 157. Hiểu biệt phục hoạ Phương Đình thứ vận
  3
 158. Hiểu lũng quán phu
  4
 159. Hiểu quá Hương giang
  5
 160. Hoạ Lục Phóng Ông chính nguyệt ngũ nhật xuất du
  3
 161. Hoạ tham tán đại thần “Hành dinh thưởng cúc thập vịnh” kỳ 2
  3
 162. Hoạ Thận Tư nguyên đán thí bút thứ vận
  3
 163. Hoạ Thận Tư nhật ngọ phục đắc hoà vũ thứ vận
  2
 164. Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
  2
 165. Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
  3
 166. Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”
  4
 167. Hoành Sơn quan
  4
 168. Hoành Sơn vọng hải ca
  4
 169. Hồng Mao hoả thuyền ca
  3
 170. Huyền Không động đắc không tự
  3
 171. Hương giang tạp vịnh
  3
 172. Hữu sở tư
  3
 173. Kê dưỡng áp
  3
 174. Khách lộ cảm hoài
  3
 175. Khách trung tảo khởi
  3
 176. Khốc tử
  3
 177. Khốc vong tỷ
  3
 178. Khuê oán kỳ 1
  3
 179. Khuê oán kỳ 2
  3
 180. Khuê oán kỳ 3
  3
 181. Khuê oán kỳ 4
  3
 182. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức
  5
 183. Kim Khê dịch tức sự
  3
 184. Kim nhật hành
  3
 185. Kinh độc thư xứ
  3
 186. Ký hận cổ ý kỳ 1
  4
 187. Ký hận cổ ý kỳ 2
  4
 188. Ký hữu Phương Đình
  2
 189. Ký Lê Bảo Xuyên Trấn Tây quân thứ
  3
 190. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
  3
 191. Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
  3
 192. Ký Nguyễn cố hữu hồi tịch
  3
 193. Lạc hoa
  6
 194. Lạc Sơn lữ trung
  5
 195. Lan vi quân tử
  3
 196. Lập xuân hậu nhất nhật tân tình
  3
 197. Long Thành lãm thắng hữu cảm
  3
 198. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
  3
 199. Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
  3
 200. Lưu biệt Hoàng Liên Phương
  3
 201. Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm
  7
 202. Mộ kiều quy nữ
  5
 203. Mộng vong nữ
  3
 204. Nhàn vịnh
  2
 205. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1
  4
 206. Nhiệt thời tác
  2
 207. Ninh Bình đạo trung
  5
 208. Phạn xá cảm tác
  2
 209. Phế tỉnh
  3
 210. Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
  6
 211. Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn
  4
 212. Quá Dục Thuý sơn
  9
 213. Quá Quảng Trị tỉnh
  3
 214. Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
  3
 215. Quan chẩn
  3
 216. Sa hành đoản ca
  5
 217. Sơ đầu
  6
 218. Tài mai
  5
 219. Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên
  3
 220. Thanh Trì phiếm chu nam hạ
  4
 221. Thập ngũ dạ đại phong
  4
 222. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân
  2
 223. Thôn cư vãn cảnh
  3
 224. Thu dạ độc toạ tức sự
  3
 225. Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự
  3
 226. Tội định
  2
 227. Trà giang thu nguyệt ca
  5
 228. Trào chiết tý Phật
  4
 229. Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi
  3
 230. Trệ vũ chung dạ cảm tác
  6
 231. Tự quân chi xuất hĩ
  4
 232. Tức sự
  4
 233. Tương đáo cố hương
  4
 234. Tương vũ hý tác
  4
 235. Vãn du Sài Sơn, vũ hậu đăng sơn đề bích kỳ 4
  3
 236. Vấn hà mô
  3
 237. Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ
  4
 238. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
  3
 239. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
  3
 240. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3
  3
 241. Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 4
  3
 242. Viên trung thảo
  4
 243. Vịnh cù dục
  5
 244. Vịnh Hạng Vũ đầu
  3
 245. Vịnh Hưng Đạo Vương
  2
 246. Vịnh Tản Viên sơn
  3
 247. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn
  4
 248. Vọng Phu thạch
  4
 249. Vô đề
  4
 250. Xuân dạ độc thư
  4
 251. Xuất tái
  3

Thơ chữ Nôm