15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 17:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/04/2016 06:49

家弟登庠書贈

文章一脉引家慶,
吾弟今秋歯郡庠。
喬木鶯聲初出谷,
青雲鴈字正成行。
娛親喜入班欄彩,
弄子祥宜次第璋。
我願堂英增葦葦,
更兼芝玉滿庭芳。

 

Gia đệ đăng tường thư tặng

Văn chương nhất mạch dẫn gia khương
Ngô đệ kim thu xỉ quận tường
Kiều mộc oanh thanh sơ xuất cốc
Thanh vân nhạn tự chính thành hàng
Ngu thân hỷ nhập ban lan thái
Lộng tử tường nghi thứ đệ chương
Ngã nguyện Đường anh tăng vĩ vĩ
Cánh kiêm chi ngọc mãn đình phương

 

Dịch nghĩa

Long mạch văn chương đem lại phúc lớn cho nhà ta
Mùa thu năm nay em ta đến tuổi vào trường huyện học
Trên cây cao có tiếng hót của chim oanh vừa bay ra khỏi hang
Bên đường mây đàn nhạn đã xếp thành hàng chữ
Làm cho cha mẹ vui vì được dự vào hàng áo màu sặc sỡ
Bày trò chơi đùa cho con nên dùng ngọc chương
Ta nguyện làm bông hoa đường lệ thêm phần rực rỡ
Lại có cả cỏ ngọc cho thơm khắp sân nhà[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Phúc nhà một mạch nối văn chương
Thu nay em đã tới huyện trường
Cây lớn tiếng oanh vừa khỏi động
Mây xanh chữ nhạn đã thành hàng
Áo ban cha mẹ mừng khoe sắc
Cành ngọc đàn con vẻ rộn ràng
Thêm đẹp Đường anh ta ước muốn
Chi lan lại nữa khắp sân thơm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phúc nhà một mạch dẫn văn chương,
Em đến thu nay học huyện trường.
Oanh cất khỏi hang cao tiếng hót,
Nhạn đàn xếp chữ mây bên đường.
Dự hàng màu áo vui cha mẹ,
Bày vẽ cho con dùng ngọc chương.
Thêm rực đường anh ta ước nguyện,
Cỏ thơm lại có khắp sân vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời