Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2016 21:01

對雨

滿城風雨轉霏霏,
客捨蕭騷晝掩扉。
夏半如秋多少意,
不關千里正思歸。

 

Đối vũ

Mãn thành phong vũ chuyển phi phi,
Khách xá tiêu tao trú yểm phi.
Hạ bán như thu đa thiểu ý,
Bất quan thiên lý chính tư quy.

 

Dịch nghĩa

Khắp thành mưa gió bay lất phất
Quán trọ quạnh hiu cửa đóng cả ngày
Giữa mùa hè đã như mùa thu, xiết bao ý tứ
Chẳng kể xa ngàn dặm muốn trở về


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Khắp thành mưa gió lất phất bay
Quán trọ đìu hiu đóng cả ngày
Giữa hạ như thu bao ý tứ
Quản chi ngàn dặm muốn về ngay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khắp thành lất phất mưa bay
Đìu hiu quán trọ suốt ngày cài then
Giữa hè lòng tựa thu sang
Về thôi!đâu quản dặm ngàn xa xôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khắp thành mưa lất phất bay,
Quạnh hiu quán trọ cả ngày đóng luôn.
Hè như thu, hứng thơ tuôn,
Dặm ngàn xa chẳng kể buồn về thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời