Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 14:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 06/01/2017 16:27

賀永拄祭酒蒙封贈父母

皇王孝治沛恩光,
冑監儒臣慶顯揚。
湛露九霄覃泮水,
芝綸雙檢賁龍岡。
眙名夙訂今無負,
教士清規此果償。
錫數更兼能不匱,
家聲國寵正猶長。

 

Hạ Vĩnh Trụ tế tửu mông phong tặng phụ mẫu

Hoàng vương hiếu trị bái ân quang,
Trụ giám nho thần khánh hiển dương.
Trạm lộ cửu tiêu đàm Phán thuỷ,
Chi luân song kiểm bí Long Cương.
Dị danh túc đính kim vô phụ,
Giáo sĩ thanh quy thử quả thường.
Tích sổ cánh kiêm năng bất quỹ,
Gia thanh quốc sủng chính do trường.

 

Dịch nghĩa

Nhà vua dùng hiếu trị nước, ánh sáng ân nghĩa trùm khắp
Bậc nho thần mừng rằng đứa con nối dõi làm hiển vinh cho cha mẹ
Giọt sương trong từ chín tầng trời dăng khắp dòng sông Phán
Cỏ chi lan và the lụa, hai việc đó làm rạng rỡ đất Long Cương
Sớm hẹn ước để lại tên mình nay quả không phụ
Bậc học quan có quy phạm thanh cao đã được đền bù
Bổng lộc vua ban không bao giờ thiếu
Thanh danh gia đình được lộc nước còn dài mãi[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nhà vua hiếu trị toả ân quang
Mừng thấy nho thần phúc hiển dương
Sương móc chín tầng dăng Phán thuỷ
Chi luân hai thức sáng Long Cương
Khoa danh sớm hẹn nay không phụ
Đã tỏ thanh quy bậc học chương
Bổng lộc vua ban chừng chẳng thiếu
Gia đình ơn nước mãi vinh quang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hạ Vĩnh Trụ tế tửu mông phong tặng phụ mẫu 夏永拄祭酒蒙封贈父母

Kính thưa Quý Vị
Với đề tài bài thơ chữ Hán trên, có sai một chữ, đó là chữ HẠ  夏, chữ Hạ nầy nghĩa là mùa hè, không phải là mừng,  chữ HẠ là mừng viết như thế nầy 賀 . Vậy chúng tôi chân thành góp ý để Quý Vị điều chỉnh lại cho đúng.
Trân trọng kính chào Quý Vị
Linh Đàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiếu trị nhà vua toả sáng ân,
Hiển vinh cha mẹ bậc nho thần.
Tầng trời sương chín giăng sông Phán,
The lụa chi lan rạng Long Cương.
Sớm hẹn khoa danh nay chẳng phụ.
Thanh quy quan học được ân dầy,
Vua ban bổng lộc không còn thiếu,
Lộc nước gia đình còn mãi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời