Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 10:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/04/2016 10:16

賀北牧兼視師阮大人

康侯晉錫出秋臺,
帝顧蕃宣簡治才。
制閫韜鈐當北鎮,
視師節鉞自東來。
平林古貉長城壯,
遙控南關久霧開。
曾是玉山留雪爪,
龍編長眄斗光回。

 

Hạ bắc mục kiêm thị sư Nguyễn đại nhân

Khang hầu tấn tích xuất thu đài,
Đế cố phiền tuyên giản trị tài.
Chế khổn thao kiềm đương Bắc trấn,
Thị sư tiết việt tự đông lai.
Bình lâm cổ Lạc trường thành tráng,
Dao khống Nam Quan cửu vụ khai.
Tằng thị Ngọc Sơn lưu tuyết trảo,
Long Biên trường miện Đẩu quang hồi.

 

Dịch nghĩa

Những người tài giỏi thường sinh ra từ nơi học hành thi cử
Vua đoái tới những tỉnh phiên trấn mà chọn người tài giỏi
Ông là người có tài chế ngự nơi biên khổn, xứng đáng trấn trị phương bắc
[Lại giữ chức] Thị sư cầm cờ tiết việt từ đông tới
Đứng vững trên mảnh đất Lạc Việt xưa làm cho trường thành thêm mạnh
Từ xa khống chế Nam Quan khiến cho màn sương lâu ngày được mở ra
Ông đã từng để lại dấu tích ở đền Ngọc Sơn
Hướng về Long Biên ngắm nhìn ánh sao Bắc Đẩu


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nhân tài xuất hiện chốn khoa trường
Vua chọn anh hiền khắp bốn phương
Thao lược ra tay nơi ải Bắc
Thị sư tỏ chí chốn biên cương
Giữa vùng Lạc Việt trường thành vững
Xa cửa Nam Quan mây khói tan
Núi Ngọc đã từng lưu dấu tích
Long Biên, Ngưu Đẩu rực hào quang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhân tài xuất hiện chốn nhà trường,
Vua chọn quan hiền trấn bốn phương.
Chế ngự ông tài nơi ải Bắc,
Thị sư cờ tiết chốn biên cương.
Vững vàng Lạc Việt trường thành mạnh,
Khống chế Nam Quan mở khói sương.
Từng thấy Ngọc Sơn lưu dấu tích,
Long Biên Bắc Đẩu ngắm nhìn phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời