09/12/2022 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ bắc mục kiêm thị sư Nguyễn đại nhân
賀北牧兼視師阮大人

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 10:14

 

Nguyên tác

康侯晉錫出秋臺,
帝顧蕃宣簡治才。
制閫韜鈐當北鎮,
視師節鉞自東來。
平林古貉長城壯,
遙控南關久霧開。
曾是玉山留雪爪,
龍編長眄斗光回。

Phiên âm

Khang hầu tấn tích xuất thu đài,
Đế cố phiền tuyên giản trị tài.
Chế khổn thao kiềm đương Bắc trấn,
Thị sư[1] tiết việt tự đông lai.
Bình lâm cổ Lạc trường thành tráng,
Dao khống Nam Quan cửu vụ khai.
Tằng thị Ngọc Sơn lưu tuyết trảo,
Long Biên trường miện Đẩu quang hồi.

Dịch nghĩa

Những người tài giỏi thường sinh ra từ nơi học hành thi cử
Vua đoái tới những tỉnh phiên trấn mà chọn người tài giỏi
Ông là người có tài chế ngự nơi biên khổn, xứng đáng trấn trị phương bắc
[Lại giữ chức] Thị sư cầm cờ tiết việt từ đông tới
Đứng vững trên mảnh đất Lạc Việt xưa làm cho trường thành thêm mạnh
Từ xa khống chế Nam Quan khiến cho màn sương lâu ngày được mở ra
Ông đã từng để lại dấu tích ở đền Ngọc Sơn
Hướng về Long Biên ngắm nhìn ánh sao Bắc Đẩu

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nhân tài xuất hiện chốn khoa trường
Vua chọn anh hiền khắp bốn phương
Thao lược ra tay nơi ải Bắc
Thị sư tỏ chí chốn biên cương
Giữa vùng Lạc Việt trường thành vững
Xa cửa Nam Quan mây khói tan
Núi Ngọc đã từng lưu dấu tích
Long Biên, Ngưu Đẩu rực hào quang
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Tức chức chỉ huy quân đội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Hạ bắc mục kiêm thị sư Nguyễn đại nhân