15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2016 17:16

擬譚世溥夏雲谷舉人

瀘水西來引慶長,
青雲得路破天荒。
桃門將透三層浪,
棘院從穿百步楊。
文雅躬逢明聖代,
風聲首唱郡公鄉。
不虛玉潤塵中鑑,
萬里雲程慶顯揚。

 

Nghĩ Đàm Thế Phổ hạ Vân Cốc cử nhân

Lô thuỷ tây lai dẫn khánh trường,
Thanh vân đắc lộ phá thiên hoang.
Đào môn tương thấu tam tằng lãng,
Cức viện tòng xuyên bách bộ dương.
Văn nhã cung phùng minh thánh đại,
Phong thanh thủ xướng quận công hương.
Bất hư ngọc nhuận trần trung giám,
Vạn lý vân trình khánh hiển dương.

 

Dịch nghĩa

Sông Lô từ phía tây đưa tới điều phúc lâu dài
Con đường công danh thuận lợi khai mở cõi trời hoang
Chốn cửa Đào sóng ba tầng thấm suốt
Nơi viện Cức từ đó bắn xuyên trung lá cây dương cách trăm bước
Văn chương tao nhã gặp thời thánh minh
Phong hoá tốt bắt đầu khởi xướng ở quê hương quận công
Chẳng uổng ngọc lành làm gương soi cho người đời
Con đường mây xanh vạn dặm, phúc lớn nêu cao


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Khơi mạch sông Lô nước chảy xa
Thanh vân đắc lộ mở khai khoa
Cửa đào sóng dậy ba tầng thấu
Viện cức tên treo một bảng hoa
Văn nhã lại thêm thời thánh chúa
Thanh danh vang dậy khắp quê nhà
Ngọc lành xứng đáng nêu gương sáng
Vạn dặm đường mây phúc lộc xa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Lô đưa tới phúc lâu dài,
Thuận lợi công danh trời đất khai,
Sóng dậy cửa Đào ba gác suốt,
Xuyên trung Viện Cức lá dương xa.
Văn chương tao nhã thời minh chúa,
Phong hoá tốt đời khởi xứ nhà.
Chẳng uổng ngọc lành gương sáng chói,
Đường mây vạn dặm phúc cao xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời