Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2016 21:36

賀臨洮太守武可采赴涖并小引

煌煌天上竹符分,
自是循良便策勳。
接壤舊曾推正善,
專城今喜稱名聞。
一琴拂掠洮沱月,
五馬沖開傘島雲。
只恐政成徵命至,
一年預為借留君。

 

Hạ Lâm Thao thái thú Vũ Khả Thái phó lỵ tịnh tiểu dẫn

Hoàng hoàng thiên thượng trúc phù phân,
Tự thị tuần lương tiện sách huân.
Tiếp nhưỡng cựu tằng thôi chính thiện,
Chuyên thành kim hỷ xứng danh văn.
Nhất cầm phất lược Thao, Đà nguyệt,
Ngũ mã trùng khai Tản, Đảo vân.
Chỉ khủng chính thành trưng mệnh chí,
Nhất niên dự vị tá lưu quân.

 

Dịch nghĩa

Triều đình anh minh đã ban chức vụ
Từ đó ông là bậc tuần lương được ghi công lao
Nơi tiếp giáp với huyện xưa đã từng được khen về chính tích tốt đẹp
Là quan thái thú mừng ông thật xứng với tiếng tăm
Một cây đàn cầm lên rung vầng trăng trên sông Đà, sông Thao
Năm con ngựa tung vó, rẽ mây trên núi Tản Viên, Tam Đảo
Chỉ lo việc chính sự thành công ông lại có mệnh triệu đi nơi khác
Xin mượn thời hạn một năm để lưu giữ ông


Nguyên chú: “Trang tiếp lai trát hân uỷ bất thắng thái tân hữu ưu phất khắc phó hạ hỷ dữ tư tịnh phát chi vu ngôn bách duyệt do trung phỉ vân tắc trách” 莊接來札忻慰不勝采薪有憂弗克赴賀喜與思并發之于言柏悅由衷匪雲塞責 (Kính nhận tin ông, mừng khôn xiết, buồn vì có bệnh không đến được, hân hoan và suy nghĩ thốt ra lời, trăm sự mừng đều xuất phát từ trong lòng, không phải chỉ cốt tắc trách).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Minh quân chức vụ đã ban rồi
Từ đấy công lao rỡ chín mười
Huyện cũ đã từng nên chính tích
Quan nay vẫn dậy tiếng trên đời
Thao, Đà đàn gảy rung vầng nguyệt
Tản, Đảo ngựa phi rẽ dặm trời
Chỉ sợ công thành vua lại triệu
Một năm xin hạn để lưu ngài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh minh triều cấp chức quan rồi,
Từ đó tuần lương công rõ thôi.
Tiếp giáp huyện xưa khen chính tích,
Mừng ông thái thú xứng danh đời.
Thao, Đà vầng trăng rung đàn gảy.
Tản, Đảo vó ngựa rẽ mây trời.
Thành chính sự lo ông bị triệu,
Một năm xin hạn để lưu người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời