15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2016 13:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/04/2016 13:39

贈本縣訓導莊烈阮升編修充講習

雀報三魚瑞講堂
鳳傳一扎降瑤閶
筆涵化雨雲邉奮
鞭拂薰風日下揚
莫道藝林瞻北斗
且看麗澤接天潢
京中舊識如相問
家熟春來邇郡庠

 

Tặng bản huyện huấn đạo Trang Liệt Nguyễn thăng biên tu sung giảng tập

Tước báo tam ngư thuỵ giảng đường 
Phượng truyền nhất trát giáng dao xương 
Bút hàm hoá vũ vân biên phấn 
Tiên phất huân phong nhật hạ dương 
Mạc đạo nghệ lâm chiêm Bắc đẩu
Thả khan lệ trạch tiếp Thiên hoàng 
Kinh trung cựu thức như tương vấn 
Gia thục xuân lai nhĩ quận tường

 

Dịch nghĩa

Chim tước báo xuân sang, điềm lành đầy giảng đường
Chim phượng mang tờ trát ban xuống cửa ngọc
Ngòi bút ngậm mưa giáo hoá tung tận bên đường mây
Ngọn roi quất gió thơm vung lên dưới ánh mặt trời
Chớ nói rằng ở giữa rừng văn ngắm xem sao Bắc Đẩu
Hãy xem hồ nước đẹp tiếp tận trời xanh
Người quen biết cũ trong kinh có hỏi đến ta, [thì trả lời rằng]
Xuân tới, có người học trò sắp được vào trường huyện[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thước báo xuân sang, đẹp giảng đường
Phượng mang tờ lệnh cửa son vàng
Bút nhuần mưa hoá, đường mây mở
Vó ngựa roi vung, nắng rỡ ràng
Chớ nói rừng văn xem Bắc đẩu
Hãy trông hồ nước tiếp Thiên hoàng
Trong kinh, bạn cũ ai thăm hỏi
Kẻ sĩ ngày xuân tới huyện trường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tước báo điềm lành xuân giảng đường,
Phượng mang tờ trát cửa son vàng.
Tận mây ngậm bút mưa văn hoá,
Vó ngựa roi vung thu gió sang.
Chớ nói rừng văn xem Bắc Đẩu,
Hãy xem hồ nước tận trời quang.
Trong kinh bạn cũ ai còn hỏi,
Xuân tới có trò vào huyện trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời