Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2016 17:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/04/2016 18:03

餞安勇訓導阮算補丹鳳知縣

典城百里紐金章,
文雅英標仕正強。
坪嶺春風留鱣室,
喝江秋月詔琴堂。
逮存好為娛親慰,
能士尤宜教子方。
利器且須盤錯別,
枳林豈是集鸞凰。

 

Tiễn Yên Dũng huấn đạo Nguyễn Toán bổ Đan Phượng tri huyện

Điển thành bách lý nữu kim chương,
Văn nhã anh tiêu sĩ chính cường.
Bình lĩnh xuân phong lưu chiên thất,
Hát giang thu nguyệt chiếu cầm đường.
Đãi tồn hảo vi ngu thân uý,
Năng sĩ vưu nghi giáo tử phương
.
Lợi khí thả tu bàn thác biệt,
Chỉ lâm khởi thị tập loan hoàng.

 

Dịch nghĩa

Trăm dặm thành trì giữ ấn vàng
Văn nhã nêu cao, làm quan thật vững
Gió xuân từ ngọn núi Bình còn đọng lại nơi giảng đường
Trăng thu sông Hát rọi chiếu đài cầm
Cũng còn được an ủi vì làm vui cha mẹ
Kẻ sĩ có tài năng càng thích hợp việc dạy dỗ con trẻ
Dụng cụ sắc bén nên thử thách nơi đất rắn
Rừng gai há đậu cánh phượng hoàng


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Trăm dặm thành trì giữ ấn vàng
Quan đương thời trẻ nhã văn chương
Ngự Bình gió thoảng bên nhà học
Sông Hát trăng soi thu cầm đường
Vui mẹ hãy làm con hiếu thảo
Dạy con xin tỏ rõ tài năng
Thử dao sắc bén nơi gai góc
Bụi rậm không nên họp phượng hoàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm dặm thành trì giữ ấn vàng,
Nêu cao văn nhã, vững lòng quan.
Ngự Bình gió thoảng nơi nhà giảng,
Sông Hát trăng thu rọi đài trang.
An ủi cũng còn cha với mẹ,
Dạy con hợp kẻ sĩ tài năng.
Dao cùn, sắc thử nơi đất rắn,
Rừng gai há đậu cánh phượng hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời