23/04/2024 10:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Yên Dũng huấn đạo Nguyễn Toán bổ Đan Phượng tri huyện
餞安勇訓導阮算補丹鳳知縣

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 17:59

 

Nguyên tác

典城百里紐金章,
文雅英標仕正強。
坪嶺春風留鱣室,
喝江秋月詔琴堂。
逮存好為娛親慰,
能士尤宜教子方。
利器且須盤錯別,
枳林豈是集鸞凰。

Phiên âm

Điển thành bách lý nữu kim chương,
Văn nhã anh tiêu sĩ chính cường.
Bình lĩnh[1] xuân phong lưu chiên thất,
Hát giang[2] thu nguyệt chiếu cầm đường[3].
Đãi tồn hảo vi ngu thân uý,
Năng sĩ vưu nghi giáo tử phương[4].
Lợi khí thả tu bàn thác biệt,
Chỉ lâm khởi thị tập loan hoàng.

Dịch nghĩa

Trăm dặm thành trì giữ ấn vàng
Văn nhã nêu cao, làm quan thật vững
Gió xuân từ ngọn núi Bình còn đọng lại nơi giảng đường
Trăng thu sông Hát rọi chiếu đài cầm
Cũng còn được an ủi vì làm vui cha mẹ
Kẻ sĩ có tài năng càng thích hợp việc dạy dỗ con trẻ
Dụng cụ sắc bén nên thử thách nơi đất rắn
Rừng gai há đậu cánh phượng hoàng

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Trăm dặm thành trì giữ ấn vàng
Quan đương thời trẻ nhã văn chương
Ngự Bình gió thoảng bên nhà học
Sông Hát trăng soi thu cầm đường
Vui mẹ hãy làm con hiếu thảo
Dạy con xin tỏ rõ tài năng
Thử dao sắc bén nơi gai góc
Bụi rậm không nên họp phượng hoàng
[1] Tức núi Ngự Bình ở Huế.
[3] Lầu đánh đàn. Ông Thiện Phủ nước Trung Quốc ngày xưa chỉ đánh đàn không ra hầu mà đất Thiện Phủ vẫn yên. Ở đây chỉ nơi huyện đường.
[2] Sông Hát, tức sông Đáy, con sông chảy qua địa phận huyện Đan Phượng, Hà Tây, Hà Nội.
[4] Hai câu thơ này ý chỉ việc ông được bổ nhiệm làm tri huyện huyện Đan Phượng gần nhà, có thể giúp đỡ cha mẹ và nuôi dạy con cái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn Yên Dũng huấn đạo Nguyễn Toán bổ Đan Phượng tri huyện