Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2016 15:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/04/2016 04:36

餞興仁犁尹赴闕其一

維新聖正貴循良,
撫字能臣入薦揚。
墨綬芳風追桌魯,
朱異重價擅龔黃。
鳴河路上逢春色,
衣錦橋邊認故鄉。
百里轄民休控馬,
枳林原不伴鸞凰。

 

Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 1

Duy tân thánh chính quý tuần lương,
Phủ tự năng thần nhập tiến dương.
Mặc thụ phương phong truy Trác Lỗ,
Chu di trọng giá thiện Cung Hoàng.
Minh hà lộ thượng phùng xuân sắc,
Y cẩm kiều biên nhận cố hương.
Bách lý hạt dân hưu khống mã,
Chỉ lâm nguyên bất bạn loan hoàng.

 

Dịch nghĩa

Nền chính sự “duy tân” của bậc thánh quân quý ở chỗ có bề tôi hiền tài
Việc chăn dắt dân, bề tôi có năng lực được tiến cử
Gió thổi bay dải mũ đen theo gương Trác, Lỗ
Cờ đỏ thêm uy nghiêm, sánh với Cung Hoàng
Trên đường nghe tiếng dòng sông reo, sắc xuân đã tới
Bên cầu nhìn cách ăn mặc nhận ra là quê hương
Trăm dặm đường, dân trong hạt chớ nên giữ ngựa lại
Rừng gai vốn không buộc được cánh phượng hoàng


Lạc khoản: “Nghệ An” 義安 (Quán Nghệ An). Ông tri huyện Hưng Nhân họ Lê quê ở Nghệ An.

Nguyên chú: “Tỉnh cử khả kham tri phủ do bộ dẫn kiến” 省舉可堪知府由部引見 (Tỉnh cử ông giữ chức tri phủ từ bộ đưa sang).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Canh tân vua quý đức tài cao
Quan giỏi chăn dân được tiến vào
Trác, Lỗ, gió vờn tua mũ thắm
Cung, Hoàng, dáng đẹp ngọn cờ đào
Gặp mùa xuân mới, sông reo hát
Qua nhịp cầu quê, vui dạt dào
Trăm dặm, mong dân đừng giữ ngựa
Rừng gai nào cản phượng bay cao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Duy tân” vua quý tôi hiền tài,
Quan giỏi chăn dân tiến cử ngay,
Trác, Lỗ gió bay tua mũ thắm,
Cung Hoàng uy nghiêm đỏ cờ bay.
Sắc xuân đã tới dòng sông hát,
Ăn mặc nhìn qua nhận xứ ngay.
Trăm dặm mong dân đừng giữ ngựa,
Phượng hoàng khôn buộc bởi rừng gai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời