25.00
79 bài thơ
Tạo ngày 12/08/2020 00:15 bởi tôn tiền tử
Thi tuyển danh sĩ Hà Nam (1999) là tập sách chọn lọc các bài văn thơ chữ Hán của 42 tác giả là các danh sĩ Hà Nam, hầu hết là các nhà khoa bảng đỗ tiến sĩ. Tập sách do các nhà nghiên cứu Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng sưu tầm và biên soạn, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam xuất bản, 1999.

 

 1. Sơn Trương tự (Trình Thuấn Du)
  1
 2. Hồi cựu quán (Trình Thuấn Du)
  1
 3. Quá Dạ Trạch châu (Nguyễn Khắc Hiếu)
  2
 4. Tự vịnh (Nguyễn Như Lâm)
  2
 5. Thanh minh (Nguyễn Như Lâm)
  2
 6. Tế Xuyên thuỷ tổ từ (Hoàng Mông)
  2
 7. Vãng Tam Cốc Trần đế cư xứ (Bùi Đạt)
  2
 8. Vi quan (Bùi Viết Lương)
  2
 9. Ngưỡng Đức đài (Bùi Viết Lương)
  2
 10. Trưng vương đại tướng từ (Trần Bảo)
  1
 11. Phạm Ngũ Lão ngoại quán (Nguyễn Tông Lan)
  1
 12. Lê gia hổ táng mộ (Dương Bang Bản)
  2
 13. Chiêu Văn Vương Nhật Duật (Dương Bang Bản)
  2
 14. Độc Bộ Triệu Vương từ (Dương Đức Kỳ)
  2
 15. Cửu trùng đài (Trần Tông Lỗ)
  1
 16. Tự thán (Nguyễn Nghĩa Thọ)
  1
 17. Thánh Ân tự (Trần Bích Hoành)
  1
 18. Từ công (Tạ Đình Huy)
  1
 19. Hoa Lư xứ (Tạ Đình Huy)
  2
 20. Lão La đại thần (Tạ Đình Huy)
  1
 21. Trình công cựu trạch từ (Nguyễn Tông Mạo)
  1
 22. Tranh nghinh kỳ lão (Nguyễn Sư Hựu)
  1
 23. Cao Đà mộc tượng tổ (An Khí Sử)
  2
 24. Dạ trú Bà Đanh tự (Phan Tế)
  1
 25. Tu Vân Lâm xã Pháp Vân tự (Phạm Đãi Đán)
  1
 26. Lũng Nhai minh hội (Vũ Hoán)
  1
 27. Đào Diệu Thanh (Vũ Hoán)
  1
 28. Thạch Tháp tự (Bùi Đình Tán)
  2
 29. Túc An Trạch xã Linh Ứng tự (Bùi Đình Tán)
  2
 30. Điếu Minh Loan động khẩu thượng sĩ đại vương phần (Nguyễn Đức Hùng)
  2
 31. Thế lộ suy (Nguyễn Diễn)
  1
 32. Tam Điệp sơn (Nguyễn Văn Tĩnh)
  1
 33. Nguyễn Khánh Toàn công (Phạm Viết Tuấn)
  1
 34. Quá Hoa thôn kiến dân chủng Hà Lan đậu (Phạm Viết Tuấn)
  1
 35. Tự Thiên Kiện hồi quá Lý Thường Kiệt miếu (Phạm Viết Tuấn)
  1
 36. Ông Sơn tự (Phạm Viết Tuấn)
  1
 37. Bà Hướng tự (Phạm Viết Tuấn)
  1
 38. Phú Ích Thánh Mẫu từ (Trương Công Giai)
  1
 39. Vương Cốc phong (Trương Minh Lượng)
  1
 40. Hoa Lư cố kinh hữu cảm (Trương Minh Lượng)
  1
 41. Tiên Dung công chúa (Trương Minh Lượng)
  1
 42. Trần gia ngư tế từ (Trương Minh Lượng)
  1
 43. Quá Lê công từ (Nguyễn Quốc Hiệu)
  1
 44. Hướng Nghĩa từ (Nguyễn Quốc Hiệu)
  1
 45. Vũ Xá xã (Nguyễn Quốc Hiệu)
  1
 46. Man hương cổ tự (Nguyễn Tông Mại)
  1
 47. Đỉnh Minh tự (Nguyễn Kỳ)
  1
 48. Huệ Vương giang ấp (Nguyễn Kỳ)
  1
 49. Bắc Hà (Lý Trần Thản)
  1
 50. Bạch Hoa công chúa (Lý Trần Thản)
  1
 51. Văn Tĩnh Gia hữu sự nhân thi (Lý Trần Thản)
  1
 52. Lý Thường Kiệt (Lý Trần Thản)
  1
 53. Trư Sơn Nguyễn thị từ (Lý Trần Thản)
  1
 54. Quá Lê miếu nhân đề (Bạch Đông Ôn)
  2
 55. Ngoạ bệnh (Bạch Đông Ôn)
  2
 56. Gia cẩu (Vũ Văn Lý)
  1
 57. Miêu nhi (Vũ Văn Lý)
  1
 58. Trinh liệt chân mãnh phu nhân (Vũ Văn Lý)
  1
 59. Kinh sư Phạm minh chủ từ (Vũ Văn Lý)
  1
 60. Trần Thương (Đinh Gia Hội)
  2
 61. Dị giáo (Đinh Gia Hội)
  2
 62. Đằng Châu Huệ Vương từ (Đinh Gia Hội)
  2
 63. Bích Trì cung tự (Vũ Duy Tuân)
  2
 64. Bảo Hương tự (Vũ Duy Tuân)
  1
 65. Trần tướng Cúng Hoa tự (Vũ Duy Vỹ)
  1
 66. Bà Ngô tự (Vũ Duy Vỹ)
  1
 67. Vị Giang đình (Nguyễn Khuyến)
  1
 68. Điếu Thế Tổ bất hạnh thê (Trần Huy Liễn)
  1
 69. Thát Sơn Cố Chủ miếu (Trần Huy Liễn)
  1
 70. Vân Lâm Nguyễn tướng quân (Trần Huy Liễn)
  1
 71. Nam lộ chí Sơn Thuỷ tự ngộ Dao Cù Vũ Hữu Lợi công (Trần Huy Liễn)
  1
 72. Địch Lộng sơn (Trần Huy Liễn)
  1
 73. Ngộ Tam Đăng Phạm công Đăng Giảng (Bùi Văn Dị)
  2
 74. Bích Trì linh tự (Bùi Hướng Thành)
  2
 75. Nguyễn quốc công (Bùi Thức)
  2
 76. Phúc Long xã nhị vị phúc thần miếu (Bùi Thức)
  2
 77. Dữ hương hữu nhân Trần công chí ngoại quán (Bùi Thức)
  2
 78. Bái Đặng Xá phật (Bùi Kỷ)
  2
 79. Nguyễn tướng công (Bùi Kỷ)
  2