Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/12/2019 22:30 bởi tôn tiền tử
Vũ Hoán 武煥 (1524-1607) người xã Hồng Khê, nay là xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ Nhị giáp đồng chế khoa xuất thân năm Giáp Dần niên hiệu Thuận Bình thứ 6 (1554) đời Lê Trung Tông, làm quan đến chức Tham chính.

 

Tuyển tập chung