Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Đãi Đán (1 bài)
- Vũ Hoán (2 bài)
- Hà Nhậm Đại (8 bài)
- Phùng Khắc Khoan (64 bài)
- Phạm Như Giao (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/01/2020 22:28 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đức Hùng (1520-1610) hiệu Long Xuyên tiên sinh, quê thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ban đầu ông làm Huấn đạo ở Thường Tín, tới niên hiệu Chính Trị thứ 10 (1567) làm Tri phủ Lị Nhân.

 

Tuyển tập chung