Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Đãi Đán (1 bài)
- Nguyễn Đức Hùng (2 bài)
- Vũ Hoán (2 bài)
- Hà Nhậm Đại (8 bài)
- Phùng Khắc Khoan (65 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (2 bài)
- Lâm Giang (1 bài)
Tạo ngày 07/03/2009 12:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/03/2009 01:33 bởi Vanachi
Giáp Hải 甲海 (1517-1586) sau đổi tên là Giáp Trưng 甲征, tự Tiềm Phu, hiệu Tiết Trai 節齋, người làng Dĩnh Kế, huyện Phượng Nhãn (nay thuộc huyện Yên Dũng, Hà Bắc), đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Tuất niên hiệu Đại Chính thứ 9 (1538) đời Mạc Thái Tông. Ông làm quan đến Lục bộ thượng thư kiêm Đông các đại học sĩ, Nhập thị kinh diên, tước Kế Khê bá, Luân quận công.

Giáp Hải có quan hệ mất thiết với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai người có nhiều thơ văn xướng hoạ với nhau, đều đỗ trạng nguyên, cùng nổi tiếng về tài chính trị và văn chương, cùng được phong tước công. Tác phẩm, ngoài Cổ kim ứng đáp bang giao tập, còn có khoảng vài chục bài thơ chữ Hán, biểu tạ, bi minh...