Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
55 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/09/2018 13:21 bởi Vanachi
Lâm Giang (1941-2010) tên khai sinh là Nguyễn Văn Bến, quê tại thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông là nguyên trưởng phòng nghiên cứu của Viện Hán Nôm. Ông mất năm 2010 tại quê nhà.

 

Thơ dịch tác giả khác

Đàm Thận Huy (Việt Nam)

Giáp Hải (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lương Thế Vinh (Việt Nam)

Lưu Bang (Trung Quốc)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Nhân Bị (Việt Nam)

Nguyễn Quang Bật (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Thái Thuận (Việt Nam)

Thân Nhân Trung (Việt Nam)

Vũ Dương (Việt Nam)