Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
111 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Tiến Duật (32 bài)
- Bằng Việt (190 bài)
- Phạm Công Thiện (115 bài)
- Diệp Minh Tuyền (51 bài)
- Luân Hoán (60 bài)
Tạo ngày 22/09/2018 13:21 bởi Vanachi
Lâm Giang (1941-2010) tên khai sinh là Nguyễn Văn Bến, quê tại thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông là nguyên trưởng phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ông mất tại quê nhà.

 

Thơ dịch tác giả khác

Đàm Thận Huy (Việt Nam)

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Giáp Hải (Việt Nam)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lương Thế Vinh (Việt Nam)

Lưu Bang (Trung Quốc)

Ngô Hoán (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

 1. Ba Lăng đạo trung
  2
 2. Bệnh thuật
  2
 3. Chu trung vọng Hoàng Hạc lâu
  2
 4. Dạ độ Hùng Bi lĩnh
  1
 5. Dạ hành
  1
 6. Dữ dật sĩ Phạm Thời Thấu liên vận kỳ 1
  2
 7. Dữ dật sĩ Phạm Thời Thấu liên vận kỳ 2
  2
 8. Đăng Hỗ sơn hữu cảm
  3
 9. Điếu Sở Tam Lư đại phu
  1
 10. Hàn than đãi phiếm kỳ 1
  1
 11. Hành cung tống giá
  1
 12. Hành Dương nhàn thuật
  1
 13. Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 2
  1
 14. Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 3
  1
 15. Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 4
  1
 16. Hồi trình hỷ phú
  2
 17. Khẩn hành thực nan
  1
 18. Khiển hoài
  3
 19. Kinh đường tễ nhật
  8
 20. Lạng Sơn đạo trung kỳ 1
  2
 21. Lạng Sơn đạo trung kỳ 2
  2
 22. Lệ giang nhàn vịnh
  2
 23. Liễu mạch
  1
 24. Ly giang thu phiếm
  1
 25. Nam Ninh ký kiến
  1
 26. Ngẫu ngâm
  1
 27. Nghi Cửu Nghi
  1
 28. Ngôn hoài
  4
 29. Phân Mao lĩnh
  1
 30. Phú tứ nguyệt sơn hoa
  1
 31. Quá Chu Văn Trinh công miếu hữu hoài kỳ 1
  3
 32. Quá Hoành Sơn
  3
 33. Quá quan lưu tặng Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 1
  2
 34. Quá Tống trạng nguyên Phùng Kinh cố trạch
  1
 35. Quá Trường Sa ức Giả Nghị
  3
 36. Quá Tử Cống từ
  1
 37. Quan Âu Dương công thần đạo
  1
 38. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 1 - Vịnh Từ Thức
  1
 39. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 2 - Vịnh Giáng Hương
  3
 40. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 3 - Nghĩ Giáng Hương phụng đáp kim mã khách
  1
 41. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 4 - Nghĩ kim mã khách tái đáp Giáng Hương
  1
 42. Quế Lâm tỉnh thành
  1
 43. Sa châu
  1
 44. Tái kinh Thiền Lâm tự
  3
 45. Tảo triều Trung Hoà điện tứ nhập nội, thị độc chiến thủ tấu nghị cung ký
  3
 46. Tân Ninh ký kiến
  1
 47. Thái Bình nhàn vịnh
  2
 48. Thai Dương di sự
  1
 49. Thụ Hàng thành
  3
 50. Thu tứ kỳ 2
  4
 51. Thu tứ kỳ 3
  4
 52. Toàn Châu ký kiến
  1
 53. Trường đoản cú ngâm
  1
 54. Tương Âm dạ phát
  1
 55. Tương giang chu thứ
  2
 56. Tương giang hiểu phát
  1
 57. Vạn Tùng sơn
  3
 58. Viên Minh viên
  2
 59. Vĩnh Châu dạ phát
  1
 60. Vũ hành
  1
 61. Xuân mộ
  3

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Nhân Bị (Việt Nam)

Nguyễn Quang Bật (Việt Nam)

Nguyễn Văn Siêu (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Thái Thuận (Việt Nam)

Thân Nhân Trung (Việt Nam)

Vũ Dương (Việt Nam)