Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Thận Huy (2 bài)
- Lê Tín (9 bài)
- Phạm Đạo Phú (5 bài)
- Lê Hiến Tông (6 bài)
- Vũ Triệt Vũ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (2 bài)
- Lâm Giang (1 bài)
- Mai Xuân Hải (1 bài)
Tạo ngày 13/11/2017 12:30 bởi Vanachi
Nguyễn Quang Bật 阮光弼 (1463-1505) tên thật Nguyễn Quang Hiếu, người huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đỗ trạng nguyên năm 1484 dưới triều vua Lê Thánh Tông. Ông là người có ý chí “nhân định thắng thiên”, không tin vào số mệnh. Tương truyền trước khoa thi ông nằm mơ thấy thần hiện về báo mộng ông sẽ không đoạt giải cao, thế nhưng ông tin rằng “Thần đâu biết được việc người; Phen này ta đỗ, đỗ thời trạng nguyên” và càng ra sức học. Đến kì thi đình ông đã đoạt được ngôi vị đầu bảng, giành lấy chức vị trạng nguyên, làm quan Hàn lâm Hiệu lý. Ông là thành viên nhóm Tao đàn Nhị thập bát tú. Vì trái ý của Lê Uy Mục nên bị giáng xuống Thừa Tuyên, Quảng Nam. Vua sai người mật dìm chết ở sông Phúc Giang. Tương Dực Đế biết ông chết oan, bèn truy phong tước bá, và tặng lá cờ thêu 3 chữ “Trung Trạng nguyên”. Vua còn cho dân địa phương lập miếu thờ làm thành hoàng.