15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Thận Huy (2 bài)
- Lê Tín (9 bài)
- Lê Hiến Tông (6 bài)
- Nguyễn Quang Bật (2 bài)
- Vũ Triệt Vũ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/11/2019 19:19 bởi hongha83
Phạm Đạo Phú 范道富 (1462-1539) sinh năm Quang Thuận thứ 3, mất năm Nguyên Hoà thứ 7 đời Lê, quê ở thôn Phạm Xá, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Xã Yên Nhân là xã tận cùng phía nam huyện Ý Yên tiếp giáp với huyện Nghĩa Hưng. Ở đây hiện còn nhà thờ họ Phạm và một ngôi đình thờ Phạm Đạo Phú và người em họ là Phạm Bảo. Phạm Đạo Phú thi đỗ Đồng tiến sĩ xuất thân năm 1490. Năm Ất Mão (1495) ông tham gia Viện Hàn lâm với chức Hàn lâm viện kiểm thảo, sau thăng đến Hình bộ Tả thị lang. Sau khi mất, ông được vua Lê Thế Tông sắc phong truy tặng là Tham tri, ban cho thuỵ là Trung ý trung đẳng thần. Sự nghiệp thơ văn của Phạm Đạo Phú còn lại không nhiều, hiện còn 15 bài thơ phụng hoạ với vua Lê Thánh Tông trong hai tập Văn minh cổ xuýQuỳnh uyển cửu ca.