Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Hiến Tông (6 bài)
- Đàm Thận Huy (2 bài)
- Lê Tín (9 bài)
- Ngô Hoán (6 bài)
- Phạm Đạo Phú (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/12/2019 16:29 bởi tôn tiền tử
Vũ Triệt Vũ 武澈瑀 (1460-?) quê xã Đào Lạng, huyện Đại An, phủ Kiến Hưng, nay thuộc xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp) khoa Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487) đời Lê Thánh Tông, làm quan Hình bộ Tả thị lang.