Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Tín (9 bài)
- Phạm Đạo Phú (5 bài)
- Lê Hiến Tông (6 bài)
- Nguyễn Quang Bật (2 bài)
- Vũ Triệt Vũ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lâm Giang (2 bài)
- Lương Trọng Nhàn (2 bài)
- Duy Phi (1 bài)
Tạo ngày 10/05/2010 22:38 bởi Vanachi
Đàm Thận Huy 譚愼徽 (1462-1526) hiệu Mặc Trai 默齋 tước Lâm Xuyên Bá, sinh năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Quang Thuận thứ 3 (1462) tại làng Ông Mặc, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc (nay là thôn Hương Mạc - tục gọi là làng Me, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ông mất năm Bính Tuất, niên hiệu Thống Nguyên thứ 5 (1526), thọ 64 tuổi.

Năm Canh Tuất, niên hiệu Hồng Đức thứ 21 (1490), Đàm Thận Huy đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân (tên đứng thứ 17), lúc 28 tuổi. Khi vào thi Điện, Lê Thánh Tông thân ra đề văn sách, Binh bộ Thượng thư Trịnh Công Đán và Hình bộ thượng thư Lê Năng Nhượng làm đề điệu, Ngự sử đài Phó đô Ngự sử Quách Hữu Nghiêm làm giám thí, Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung và Lại bộ Thượng thư Nguyễn Bá Ký làm độc quyển. Khoa ấy có ba người đỗ tiến sĩ cập đệ là: Vũ Duệ,…

 

Chùm thơ ba bài