Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 10/05/2010 23:59

奉和御製英才子

古今英俊寵榮新,
茂展才攸輔聖君。
太白詩成詞治鬼,
相如賦就氣淩雲。
策勳益壯吞牛志,
健筆爭揮吐鳳文。
旨捍小臣陪誦託,
誓將實學答華勳。

 

Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”

Cổ kim anh tuấn sủng vinh tân,
Mậu triển tài du phụ thánh nhân.
Thái Bạch thi thành từ trị quỷ,
Tương Như phú tựu khí lăng vân.
Sách huân ích tráng thôn ngưu chí,
Kiện bút tranh huy thổ phượng văn.
Chỉ hãn tiểu thần bồi tụng thác,
Thệ tương thực học đáp hoa huân.

 

Dịch nghĩa

Các bậc anh tuấn xưa nay được sủng ái, ân vinh mới,
Là do đem hết tài năng giúp dập nhà vua.
Thơ Lý Bạch làm thành, lời trấn trị quỷ thần,
Phú Tương Như làm xong, khí phách vượt tầng mây.
Công lao với sách vở, chí khí nuốt trâu thêm khoẻ,
Ngọn bút khoẻ khoắn, lời văn nhả phượng đua tuôn.
Tiểu thần được cầm bút bồi tòng xa giá,
Thề đem thực học đáp đền nhà vua.


Nguồn: Lâm Giang (chủ biên), Hội Tao Đàn, Tác giả - tác phẩm, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Xưa nay anh tuấn hưởng ân vinh,
Giúp rập nhà vua hết sức mình.
Lý Bạch thơ thành run quỷ dữ,
Tương Như phú được vút từng xanh.
Nuốt trâu tráng chí lời văn khỏe,
Nhả phượng đưa tuôn ngọn bút nhanh.
Cầm bút tiểu thần bồi tụng giá,
Thề đem thực học đáp ân vinh.


Nguồn: Lâm Giang (chủ biên), Hội Tao Đàn, Tác giả - tác phẩm, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1994
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nay anh tuấn được ân vinh,
Đem hết tài năng giúp chúa mình.
Lý Bạch thơ hay trừ quỷ dử,
Tương Như phú đạt vượt hiền minh.
Công lao sách vở văn hùng chí,
Nhả phượng phun châu bút khoẻ kinh..
Cầm bút tiểu thần bồi tụng giá,
Thề đem thực học đáp ân tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời