Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (90)

Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2017 20:33

奉和御製梅花

羅浮山下小村孤,
的皪梢頭萬斛珠。
百和香飄風外遠,
五銖衣薄雪中癯。
春回東閣情多少,
月滿西湖夢有無。
天意欲資調鼎用,
花魁先放兩三株。

 

Phụng hoạ ngự chế “Mai hoa”

La Phù sơn hạ tiểu thôn cô,
Đích lịch tiêu đầu vạn hộc châu.
Bách hoạ hương phiêu phong ngoại viễn,
Ngũ thù y bạc tuyết trung cù.
Xuân hồi Đông các tình đa thiểu,
Nguyệt mãn Tây hồ mộng hữu vô.
Thiên ý dục tư điều đỉnh dụng,
Hoa khôi tiên phóng lưỡng tam chu.

 

Dịch nghĩa

Thôn nhỏ đơn côi dưới chân núi La Phù
Hạt châu muôn hộc óng ánh trên ngọn cây
Hoà với trăm mùi hương lan xa trong làn gió nhẹ
Hình dáng gầy guộc trong tuyết sương với tấm áo mỏng có hình đồng tiền ngũ thù
Tình cảm ít nhiều khi xuân về Đông các
Mộng có chăng khi ánh trăng rọi khắp Tây hồ
Ý trời muốn nhờ vào tài năng điều hành chính sự
Hai ba gốc hoa khôi xin nở trước


Bài thơ này hoạ bài Ngự chế mai hoa thi của Lê Thánh Tông, nằm trong chùm “Quỳnh uyển cửu ca”.

Nguồn: Hội Tao Đàn (Tác giả - tác phẩm), Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Dưới ngọn La Phù xóm lẻ loi
Đầu cành vạn đoá nở đầy trời
Hương đưa theo gió ngoài trời cuốn
Áo mỏng gầy gò dưới tuyết phơi
Xuân đến gác Đông tình vấn vít
Trăng đầy hồ nước mộng chơi vơi
Ý trời những muốn điều hoà vạc
Nở trước muôn hoa mấy nhánh trồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

La Phù dưới núi thôn đơn côi,
Muôn hộc ngọn cây châu ánh ngời.
Hoà với trăm hương lan gió nhẹ,
Gầy nhom áo mỏng dưới băng phơi.
Xuân về Đông các tình vương vấn,
Trăng rọi Tây hồ mộng có vơi.
Thiên ý muốn tài điều chính sự,
Hai ba nở trước gốc hoa khôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời