Dưới ngọn La Phù xóm lẻ loi
Đầu cành vạn đoá nở đầy trời
Hương đưa theo gió ngoài trời cuốn
Áo mỏng gầy gò dưới tuyết phơi
Xuân đến gác Đông tình vấn vít
Trăng đầy hồ nước mộng chơi vơi
Ý trời những muốn điều hoà vạc
Nở trước muôn hoa mấy nhánh trồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)