Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
109 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 22/09/2018 13:21 bởi Vanachi
Lâm Giang (1941-2010) tên khai sinh là Nguyễn Văn Bến, quê tại thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông là nguyên trưởng phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ông mất năm 2010 tại quê nhà.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ba Lăng đạo trung (Ngô Thì Nhậm)
  2
 2. Bệnh thuật (Ngô Thì Nhậm)
  2
 3. Bình Hà tiểu bạc (Thái Thuận)
  4
 4. Bộ tiền vận - Đề phiến (Lê Thánh Tông)
  1
 5. Chinh phụ ngâm (Thái Thuận)
  13
 6. Chu trung vọng Hoàng Hạc lâu (Ngô Thì Nhậm)
  1
 7. Dạ độ Hùng Bi lĩnh (Ngô Thì Nhậm)
  1
 8. Dạ hành (Ngô Thì Nhậm)
  1
 9. Dữ dật sĩ Phạm Thời Thấu liên vận kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm)
  2
 10. Dữ dật sĩ Phạm Thời Thấu liên vận kỳ 2 (Ngô Thì Nhậm)
  2
 11. Đại phong ca (Lưu Bang)
  5
 12. Đăng Hỗ sơn hữu cảm (Ngô Thì Nhậm)
  3
 13. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 01 (Lê Thánh Tông)
  3
 14. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 02 (Lê Thánh Tông)
  3
 15. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 04 (Lê Thánh Tông)
  3
 16. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 06 (Lê Thánh Tông)
  3
 17. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 09 (Lê Thánh Tông)
  4
 18. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 16 (Lê Thánh Tông)
  3
 19. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 17 (Lê Thánh Tông)
  5
 20. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 20 (Lê Thánh Tông)
  3
 21. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 24 (Lê Thánh Tông)
  3
 22. Đề Lưu Quan Trương đào viên kết nghĩa xứ (Nguyễn Đề)
  6
 23. Đề phiến kỳ 08 (Lê Thánh Tông)
  2
 24. Điếu Sở Tam Lư đại phu (Ngô Thì Nhậm)
  1
 25. Hạ nhật giao hành (Phạm Đình Hổ)
  5
 26. Hàn than đãi phiếm kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm)
  1
 27. Hành cung tống giá (Ngô Thì Nhậm)
  1
 28. Hành Dương nhàn thuật (Ngô Thì Nhậm)
  1
 29. Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 2 (Ngô Thì Nhậm)
  1
 30. Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 3 (Ngô Thì Nhậm)
  1
 31. Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 4 (Ngô Thì Nhậm)
  1
 32. Hoạ Mao Bá Ôn bình thi (Giáp Hải)
  5
 33. Hoàng giang tức sự (Thái Thuận)
  6
 34. Hồi trình hỷ phú (Ngô Thì Nhậm)
  2
 35. Khẩn hành thực nan (Ngô Thì Nhậm)
  1
 36. Khiển hoài (Ngô Thì Nhậm)
  3
 37. Kinh đường tễ nhật (Ngô Thì Nhậm)
  8
 38. Lạng Sơn đạo trung kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm)
  2
 39. Lạng Sơn đạo trung kỳ 2 (Ngô Thì Nhậm)
  2
 40. Lệ giang nhàn vịnh (Ngô Thì Nhậm)
  2
 41. Liễu mạch (Ngô Thì Nhậm)
  1
 42. Ly giang thu phiếm (Ngô Thì Nhậm)
  1
 43. Muộn giang (Thái Thuận)
  4
 44. Nam Ninh ký kiến (Ngô Thì Nhậm)
  1
 45. Ngẫu ngâm (Ngô Thì Nhậm)
  1
 46. Ngẫu thành (Nguyễn Đề)
  5
 47. Nghi Cửu Nghi (Ngô Thì Nhậm)
  1
 48. Ngọc Trì tức sự (Phạm Đình Hổ)
  4
 49. Ngôn hoài (Ngô Thì Nhậm)
  4
 50. Nhĩ hà đối nguyệt (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 51. Phân Mao lĩnh (Ngô Thì Nhậm)
  1
 52. Phú tứ nguyệt sơn hoa (Ngô Thì Nhậm)
  1
 53. Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử” (Đàm Thận Huy)
  2
 54. Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử” (Ngô Hoán)
  1
 55. Phụng hoạ ngự chế “Bái yết Sơn lăng cảm thành” (Thân Nhân Trung)
  3
 56. Phụng hoạ ngự chế “Chu chí Lam Sơn truy hoài Thánh tổ huân nghiệp” (Thân Nhân Trung)
  3
 57. Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường” (Thân Nhân Trung)
  2
 58. Phụng hoạ ngự chế “Kỳ khí” (Ngô Hoán)
  1
 59. Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động” (Vũ Dương)
  1
 60. Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động” (Ngô Hoán)
  1
 61. Phụng hoạ ngự chế “Mai hoa” (Nguyễn Quang Bật)
  2
 62. Phụng hoạ ngự chế “Mai hoa” (Thân Nhân Trung)
  5
 63. Phụng hoạ ngự chế “Quân minh thần lương” (Thân Nhân Trung)
  3
 64. Phụng hoa ngự chế “Thiên Vực giang hiểu phát” (Thân Nhân Trung)
  2
 65. Phụng hoạ ngự chế “Trú Giao Thuỷ giang” (Thân Nhân Trung)
  3
 66. Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Nguyễn Nhân Bị)
  3
 67. Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Ngô Hoán)
  1
 68. Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Đàm Thận Huy)
  3
 69. Phụng hoạ ngự chế “Văn nhân” (Ngô Hoán)
  1
 70. Quá Chu Văn Trinh công miếu hữu hoài kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm)
  3
 71. Quá Hoành Sơn (Ngô Thì Nhậm)
  3
 72. Quá quan lưu tặng Phan ngự sử, Vũ công bộ, Ngô hiệp trấn kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm)
  2
 73. Quá Tống trạng nguyên Phùng Kinh cố trạch (Ngô Thì Nhậm)
  1
 74. Quá Trường Sa ức Giả Nghị (Ngô Thì Nhậm)
  3
 75. Quá Tử Cống từ (Ngô Thì Nhậm)
  1
 76. Quan Âu Dương công thần đạo (Ngô Thì Nhậm)
  1
 77. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 1 - Vịnh Từ Thức (Ngô Thì Nhậm)
  1
 78. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 2 - Vịnh Giáng Hương (Ngô Thì Nhậm)
  3
 79. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 3 - Nghĩ Giáng Hương phụng đáp kim mã khách (Ngô Thì Nhậm)
  1
 80. Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 4 - Nghĩ kim mã khách tái đáp Giáng Hương (Ngô Thì Nhậm)
  1
 81. Quế Lâm tỉnh thành (Ngô Thì Nhậm)
  1
 82. Quy cố viên hương (Phạm Đình Hổ)
  3
 83. Sa châu (Ngô Thì Nhậm)
  1
 84. Sơn thôn tức sự (Thái Thuận)
  6
 85. Tái kinh Thiền Lâm tự (Ngô Thì Nhậm)
  3
 86. Tảo triều Trung Hoà điện tứ nội, độc chiến thủ tấu nghị cung ký (Ngô Thì Nhậm)
  3
 87. Tân Ninh ký kiến (Ngô Thì Nhậm)
  1
 88. Thái Bình nhàn vịnh (Ngô Thì Nhậm)
  2
 89. Thai Dương di sự (Ngô Thì Nhậm)
  1
 90. Thăng Long hoài cổ (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 91. Thụ Hàng thành (Ngô Thì Nhậm)
  3
 92. Thu tứ kỳ 2 (Ngô Thì Nhậm)
  4
 93. Thu tứ kỳ 3 (Ngô Thì Nhậm)
  4
 94. Thứ vận chánh sứ Đàm hiệu thư Văn Lễ (Thân Nhân Trung)
  1
 95. Toàn Châu ký kiến (Ngô Thì Nhậm)
  1
 96. Tòng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Lương Thế Vinh)
  6
 97. Tô giang quan thuỷ (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 98. Trùng đăng Ngự Long tự chung các (Canh Tuất) (Phạm Đình Hổ)
  3
 99. Trường đoản cú ngâm (Ngô Thì Nhậm)
  1
 100. Túc Ly Phủ (Phạm Đình Hổ)
  3
 101. Tương Âm dạ phát (Ngô Thì Nhậm)
  1
 102. Tương giang chu thứ (Ngô Thì Nhậm)
  2
 103. Tương giang hiểu phát (Ngô Thì Nhậm)
  1
 104. Vạn Tùng sơn (Ngô Thì Nhậm)
  3
 105. Viên Minh viên (Ngô Thì Nhậm)
  2
 106. Vĩnh Châu dạ phát (Ngô Thì Nhậm)
  1
 107. Vũ hành (Ngô Thì Nhậm)
  1
 108. Xã từ hữu hoài (Phạm Đình Hổ)
  3
 109. Xuân mộ (Ngô Thì Nhậm)
  3