Xin được hỏi những biệt danh của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật do đâu mà có?
- Con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại
- Cây săng lẻ của rừng già