Cảm ơn bạn Hihale... Bài này mình tìm mãi mà không tìm ra. Tò mò muốn đọc từ hôm thấy bài thơ được chọn vào danh sách 100 bài thơ thế kỷ! Nhưng mà bài này không hay bằng "Gửi em, cô thanh niên xung phong" nhỉ? Đấy là mình thấy thế.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."