24.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
60 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 02/10/2021 10:46 bởi Vanachi
Luân Hoán (10/1/1941 -) tên thật là Lê Ngọc Châu, sinh tại Hội An, Quảng Nam, là con ông Lê Hoán người gốc Liêm Lạc, Hoà Ða, Quảng Nam và bà Nguyễn Thị Luân người gốc Vĩnh Ðiện, Quảng Nam. Ông định cư và trưởng thành tại Ðà Nẵng từ năm 1953, là sĩ quan trong Quân lực Việt Nam cộng hoà, mất chân trái tại mặt trận Mộ Ðức, Quảng Ngãi vào cuối năm 1969. Ngoài ra, ông còn làm tham sự tại Ngân hàng Việt Nam thương tín tại Ðà Nẵng. Sau chiến tranh, ông tạm cư tại Montreal, Canada từ 2-2-1985, làm công nhân hảng Aronoff Canada từ 1986 đến 1990.

Từ 1960 đến trước năm 1975, ông có bài đăng trên các báo Tuổi xanh, Gió mới, Thời nay, Mai, Bách khoa, Văn học, Ngàn khơi, Kỷ nguyên mới, Ðối diện, Bộ binh. Ông đã tham gia biên tập của…

 

Về trời (1964)