Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 16:45

hãy ngồi trên này, trên đời sống của cha
nhìn xuống bàn tay
các con đang làm gì đấy
đã trả lời chưa
tiếng cười hay tiếng khóc
ôi cha đã làm gì
yêu thương rồi chắc hẳn
các con đã làm gì
giết nhau rồi chắc hẳn
thương cha không
- ai đó


Nguồn: trang cá nhân của tác giả