Chưa có đánh giá nào
60 bài thơ
Tạo ngày 17/10/2021 15:58 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Về trời (NXB Văn học, Sài Gòn, 1964).