một con gà trống đỏ
một con gà trống đen
cùng nhìn về phương đó
khát vọng vả bản năng
cả hai cùng hăm hở
đánh nhau không nói năng.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả