Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:01

tôi chung thân giữa ngôn từ
xa xưa trang điểm thân hư hỏng này

khói buồn ai nép nơi đây
theo hương đời bỏ hoa bay về trời

hồn cằn cỗi tấp trong tôi
thôi đành hủ lậu trăm lời điêu ngoa

tiếng cười người ngấm sâu xa
nỗi khoan dung ấm điệu ca, giao sầu

xác lìa hồn đỗ về đâu
tôi nghèo nàn quá dám hầu hạ ai


Tác giả có thay 5 từ trong bài thơ so với bản đã in.

Nguồn: trang cá nhân của tác giả