Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/04/2016 07:54 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/04/2020 09:51 bởi hongha83
Vũ Dương 武陽 (1472-?) người thôn Vạn Niên, xã Mạn Nhuế, huyện Thanh Lâm (nay thuộc huyện Nam Thanh, Hải Dương). Năm 22 tuổi, đỗ Trạng nguyên khoa Quý Sửu Hồng Đức thứ 24 (1493). Vũ Dương thi Hương đỗ Giải nguyên, thi Hội đỗ Hội nguyên, thi Đình được ban Trạng nguyên cập đệ, cho nên người đời gọi là Tam nguyên. Năm Ất Mão Hồng Đức thứ 26 (1495), Vũ Dương đi sứ nhà Minh, sau làm quan đến Công bộ Thượng thư, tước Hầu.

Tác phẩm:
1. Quỳnh uyển cửu ca, đồng tác giả, hoạ đủ chín bài
2. Chùm thơ ba bài, đồng tác giả, hoạ đủ ba bài (gồm: Tư gia tướng sĩ, Lục Vân động, Anh tài tử)
3. Châu cơ thắng thưởng, đồng tác giả

 

Chùm thơ ba bài

Quỳnh uyển cửu ca - 瓊苑九歌