25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
51 bài thơ, 250 bài dịch
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Thiền (122 bài)
- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Song Hảo (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/01/2018 21:04 bởi hongha83, đã sửa 9 lần, lần cuối ngày 30/04/2022 14:32 bởi hongha83
Nguyễn Hữu Thăng (1951-) là nhà báo, nhà thơ và dịch giả, hội viên Hội Văn học nghệ thuật. Ông nguyên quán ở làng Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, sinh ra và lớn lên ở làng Phương Viên, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyên là phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ dịch Hội nhà văn Hà Nội. Hội viên Hội nhà văn Hà Nội (2020), Hội viên Hội nhà văn Việt Nam (2020)

Tác phẩm:
- Ngụ ngôn hiện đại Trung Quốc (dịch, NXB Thế giới, 1994)
- Truyện cười hiện đại Trung Quốc (dịch chung, NXB Văn hoá dân tộc, 1998)
- Thơ danh nhân Thái Thuận (dịch, NXB Văn học, 2011)
- Thơ chữ Hán danh nho Việt Nam (dịch, NXB Hội nhà văn, 2017)
- Thơ Đường (tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2017)
- Kiếm Hồ hoài cổ (dịch, NXB Hội nhà văn, 2019) Giải thưởng văn học Hội Nhà văn VN năm 2019
- Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự (dịch, NXB Hội nhà văn, 2022)

 

Thơ chữ Hán

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Thu (Trung Quốc)

Bắc Đảo (Trung Quốc)

Bùi Xương Tự (Việt Nam)

Cố Thành (Trung Quốc)

Dương Bang Bản (Việt Nam)

Dương Khuê (Việt Nam)

Đào Sư Tích (Việt Nam)

Đặng Minh Bích (Việt Nam)

Đỗ Lệnh Do (Việt Nam)

Hà Tông Quyền (Việt Nam)

Hoàng Nguyễn Thự (Việt Nam)

 1. Bối Khê Phật Tổ chủng
  3
 2. Cảm hứng
  1
 3. Cảm thời kỳ 1
  3
 4. Cảm thời kỳ 2
  1
 5. Cổ Yêu sơn
  1
 6. Công bộ hữu thị lang Cự Châu hầu tự Quảng Nam hồi kinh trụ sở cách giang phú thi dĩ tặng nguyên vận
  1
 7. Công đường muộn toạ
  1
 8. Dữ đồng huyện nhân Trấn Hậu Quan đối chước tặng biệt
  1
 9. Đáo Hoành Sơn tác
  1
 10. Đinh Mùi niên chính nguyệt nhàn trung tác
  1
 11. Độ Thanh Hà
  1
 12. Đồ trung tức sự
  1
 13. Hoài thi thủ ước, dụng “Học đường” vận
  1
 14. Học đường cảm tự
  1
 15. Hồi bất tặng biệt Thanh Phái hầu
  1
 16. Hồi quá Hoành cương tác
  1
 17. Hồi quá Tam Điệp sơn ngâm
  1
 18. Khách cư thuật hoài
  4
 19. Khách hoài
  1
 20. Ký Lại bộ tả đồng nghị Lôi Phong hầu
  1
 21. Lãng thất ngân tác
  1
 22. Lập xuân hậu bạo phong
  1
 23. Lữ cảm
  1
 24. Mộ chí Động Hải dạ độ
  1
 25. Nam Hải Kim Bảng vọng Quyển Sơn tác
  1
 26. Ngẫu tác
  3
 27. Ngộ vong niên đồng liêu tác
  1
 28. Nguyên nhật
  1
 29. Nhàn trung tự thuật
  1
 30. Phát trình ngâm
  1
 31. Quá Thanh Hoá Thổ Sơn đồn
  1
 32. Quá Thọ Xương triền kiều ngâm kỳ 1
  1
 33. Quá Thọ Xương triền kiều ngâm kỳ 2
  1
 34. Quá Tiên Lý đồn tái ngộ cố hữu Lý Trai hỷ ngâm
  1
 35. Tại tuyển trường thuật hoài
  1
 36. Tặng niên nghị Chỉ Ư Thị
  1
 37. Tặng Võng La nhân
  1
 38. Thán loạn tác
  1
 39. Thập nguyệt thập tứ nhật hỷ vũ tác
  3
 40. Thất nguyệt cơ vọng tặng đồng hảo Bát Tràng giám sinh
  1
 41. Thu quý bạo vũ
  1
 42. Thu quý phong vũ hựu bạo phát
  1
 43. Thuật hoài trình tả đồng nghị Lôi Phong hầu
  1
 44. Thướng Hoành Sơn tác
  1
 45. Tiễn Kinh dẫn viên Bích Chiêu hầu quy cố lý
  1
 46. Tiễn Lại bộ Hữu thị lang Phạm công phụng sai Quảng Nam nhung vụ
  1
 47. Trùng quá Hoan Ái giáp cảnh Lãnh Khê kiều
  1
 48. Tuyển trường tức sự
  1
 49. Tứ nguyệt nhị thập ngũ nhật trung hữu cảm
  1
 50. Tự tự thi chuyết (Dụng “Học đường” vận)
  1
 51. Vân Sơn quan
  1
 52. Xuân thâm đối hữu
  1

Hồ Thích (Trung Quốc)

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Lê Cảnh Tuân (Việt Nam)

Lê Thúc Hiển (Việt Nam)

Lord Byron (Anh)

Lưu Cơ (Trung Quốc)

Mạc Ngôn (Trung Quốc)

Ngải Thanh (Trung Quốc)

Nguyễn Mộng Tuân (Việt Nam)

Nguyễn Phu Tiên (Việt Nam)

Nguyễn Thì Trung (Việt Nam)

Nguyễn Xung Xác (Việt Nam)

Ninh Tốn (Việt Nam)

Paul Éluard (Pháp)

Phạm Đạo Phú (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phạm Nguyễn Du (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Phạm Sư Mạnh (Việt Nam)

Phạm Văn Nghị (I) (Việt Nam)

Phan Huy Chú (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Sara Teasdale (Mỹ)

Thái Thuận (Việt Nam)

 1. Ẩn giả
  4
 2. Bão Phúc nham
  3
 3. Bình Hà tiểu bạc
  4
 4. Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành
  4
 5. Cấm trung thu dạ
  3
 6. Chí Đại Than độ
  4
 7. Chí Linh đông nhật
  4
 8. Chiêu Quân xuất tái
  5
 9. Chinh phụ ngâm
  13
 10. Chức Nữ
  4
 11. Cúc hoa
  4
 12. Đề Chiền tân đình
  6
 13. Đề Phổ Lại tự
  4
 14. Đề Vân Tiêu am
  3
 15. Đông
  4
 16. Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích
  4
 17. Đông Triều tảo phát
  5
 18. Giang thôn hiểu phát
  5
 19. Giang thôn tức sự
  3
 20. Hạ cảnh
  5
 21. Hạ nhật khốc thử
  3
 22. Hàn Tín
  4
 23. Hạng Vũ biệt Ngu Cơ
  4
 24. Hiểu quá Trầm Hào hải khẩu
  3
 25. Hiểu yên
  3
 26. Hoạ Cao đãi chế xuân vận
  3
 27. Hoàng giang tức cảnh
  2
 28. Hoàng giang tức sự
  6
 29. Hương Sơn Lâm Thao xã tức sự
  3
 30. Hữu sở trào
  4
 31. Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu
  3
 32. La giang ngẫu thành
  3
 33. Lão kỹ ngâm
  3
 34. Lão nhạn lữ tịch
  3
 35. Liên ứng thí bất nhập cách tác
  3
 36. Liễu Nghị truyền thư
  4
 37. Long nhãn quả
  3
 38. Lục Châu truỵ lâu
  3
 39. Lưu đề Hải Dương giải vũ
  3
 40. Mai ảnh
  4
 41. Mai hoa
  5
 42. Mặc Động kiều
  3
 43. Muộn giang
  4
 44. Nghệ An chu trung
  3
 45. Ngũ hồ du
  3
 46. Nguyệt huyền y
  3
 47. Ngư địch
  5
 48. Nhạn thanh
  3
 49. Phong
  3
 50. Sơ xuân
  5
 51. Sơn thôn tức sự
  6
 52. Tảo hành
  3
 53. Tảo khởi
  3
 54. Tây hồ xuân oán
  3
 55. Thảo
  4
 56. Thu dạ
  6
 57. Thu dạ khách xá
  3
 58. Thu dạ tức sự
  3
 59. Thu khuê
  3
 60. Thuận Hoá thành tức sự
  3
 61. Thương xuân
  4
 62. Tống biệt
  3
 63. Tống Đỗ Minh Phủ
  3
 64. Trường An thu dạ
  3
 65. Trường An xuân mộ
  5
 66. Tử quy chi thượng nguyệt tam canh
  4
 67. Vãn chí Triều Tân cảm thành
  3
 68. Vọng bạch vân
  5
 69. Vọng Phu sơn
  4
 70. Xuân cảm
  3
 71. Xuân dạ
  3
 72. Xuân mộ
  7
 73. Xuân nhật
  2
 74. Xuân vãn
  4
 75. Xuân yên hiểu vọng
  4

Thomas Moore (Anh)

Thư Đình (Trung Quốc)

Tịch Mộ Dung (Trung Quốc)

Trần Bá Lãm (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Nghệ Tông (Việt Nam)

Trần Văn Trứ (Việt Nam)

Trình Thuấn Du (Việt Nam)

Từ Chí Ma (Trung Quốc)

Victor Hugo (Pháp)

Võ Khắc Triển (Việt Nam)

Vũ Bang Hành (Việt Nam)

Vũ Cán (Việt Nam)

Vũ Dương (Việt Nam)

Vũ Huy Tấn (Việt Nam)

Vũ Vĩnh Trinh (Việt Nam)

William Blake (Anh)

William Shakespeare (Anh)